สุพรรณบุรี เปิดชุมชนท่องเที่ยวโอทอปนวัตวิถีบ้านหนองเพียร เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน

ที่วัดหนองเพียร ตำบลบางงาม อำเภอศรีประจันต์  จังหวัดสุพรรณบุรี  นายภูสิต  สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี  เดินทางมาเป็นประธานเปิดศูนย์ โอทอปนวัตวิถีประจำอำเภอศรีประจันต์  โดยมีชุมชน 3 ชุมชนได้รับการคัดเลือก ได้แก่ชุมชนตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณฯ   ชุมชนบ้านบันไดทอง และ  ชุมชนบ้านหนองเพียร ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนำสินค้าที่ขึ้นชื่อของชุมชนมาจัดจำหน่าย  อาทิเช่น สุ่มโคมไฟ  ถ่านไม้ไผ่ดับกลิ่น ทองม้วนสดและทองม้วนกรอบ  และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากแห้ว  รวมถึงอาหารพื้นถิ่นอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนจัดแสดงให้ผู้มาร่วมชมงานได้ร่วมชิม  เป็นต้น โดยมีนายไพฑูรย์ วงศ์วีรกุล นายอำเภอศรีประจันต์  นายบุญเอื้อ สอดสี นายก อบต.บางงาม  ข้าราชการ  พ่อค้าและประชาชน เข้าร่วมชม และเลือกซื้อสินค้ากันอย่างมากมาย

นายภูสิต  สมจิตต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีจากโครงการไทยนิยมยั่งยืนของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการยกระดับผลิตภัณฑ์และรายได้เพื่อชุมชนและต่างๆตลาดใหม่รวมถึงการเชื่อมโยงสินค้าโอทอปเพื่อให้เข้ากับการท่องเที่ยว โดยใช้เสน่ห์ภูมิปัญญา วิถีชีวิต  วัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างเครือข่ายผลิตภัณฑ์โอทอปและผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนสืบไป

ด้านพระครูพิพัฒน์สุวรรณาภรณ์  หรือ หลวงพ่อวิชัย  ใจดี  เจ้าอาวาสวัดหนองเพียร  กล่าวว่า ชุมชนบ้านหนองเพียร  ได้เลือกใช้สถานที่ในวัดหนองเพียร  เพื่อใช้เป็นเป็นศูนย์จำหน่ายสินค้าโอทอปนวัตวิถีประจำอำเภอศรีประจันต์

ซึ่งปกติมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นประจำในทุกๆวันโดยเฉพาะช่วง ศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะมีนักท่องเที่ยวมากเป็นพิเศษ  ซึ่งจะได้ให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆของอำเภอศรีประจันต์ นำสินค้าเข้ามาจำหน่าย

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้เข้ามาสู่ชุมชนจากการเดินทางมาที่เดียวในวัด ได้ไหว้พระขอพรหลวงพ่อขาว หลวงพ่อดำ ชอบวิทยุ อันศักดิ์สิทธิ์แล้ว  ยังได้ท่องเที่ยวชื่นชม และ เลือกซื้อสินค้า และชิมอาหาร ของชุมชน สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและสนับสนุนนโยบายไทยยั่งยืนให้ชุมชนเข้มแข็งต่อไป