บินโดรนในพื้นที่ฝึกบิน 5 จังหวัด ต้องทำหนังสือแจ้ง ผู้บัญชาการโรงเรียนการบิน และการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทุกกรณี

เมื่อวันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2562 ผู้สื่อข่าว ออนไลน์นิวส์, สตาร์นิวส์, สมาคมวิชาชีพวิทยุฯภาคตะวันตก พบครูฝึก โรงเรียนการบินกำแพงแสน นาวาอากาศเอก วีระชน เพ็ญศรี และ นาวาอากาศโท กีรติ ลิ้มพงษา เพื่อปรึกษาแนะแนวทาง การบินโดรนในพื้นที่ฝึกการบิน ต้องทำหนังสือแจ้ง กับ ผู้บัญชาการโรงเรียนการบินกำแพงแสน และ การบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ทุกกรณี ครอบคุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ -นครปฐม -อยุธยา -ราชบุรี -กาญจนบุรี -สุพรรณบุรี

เนื่องจากปัจจุบันมีประชาชนผู้ใช้โดรนเพื่อการบันทึกภาพมุมสูง อย่างมากมาย และเพื่อความเป็นระเบียบในการใช้ห้วงอากาศอย่างปลอดภัย เป็นมาตรฐานสากล จึงได้กำหนดขอบเขตและกฎระเบียบข้อบังคับ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจทำให้เกิดความสูญเสียอย่างร้ายแรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการควบคุมดูแล จัดระเบียบ ป้องกัน อย่างจริงจัง

สำหรับใน 5 จังหวัด ที่เป็นพื้นที่ฝึกบิน ของโรงเรียนการบินกำแพงแสน ก่อนที่จะทำการบินโดรน ต้องทำหนังสือแจ้งกับโรงเรียนการบินกำแพงแสน เพื่อดูแผนการบินที่จะทำการบิน หากไม่มีอะไรขัดข้อง ทางโรงเรียนการบินกำแพงแสนจะทำหนังสือแจ้งกับผู้ขอบินโดรน หลังจากนั้นผู้ขอบินโดรนก็นำหนังสือจากโรงเรียนการบินกำแพงแสน แนบไปกับหนังสือขออนุญาตการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย จึงจะสามารถบินโดรนได้

ในการพบปะพูดคุย นาวาอากาศเอกวีระชน เพ็ญศรี ได้พาชมวีดีทัศน์กฎระเบียบ ข้อปฏิบัติ ในการใช้โดรนเพื่อบินถ่ายภาพมุมสูง หลังจากนั้น พาชมการปฏิบัติงาน การลงบันทึกการขึ้นบิน ทำหนังสือ ประกาศการขึ้นบิน ของเครื่องบิน NOTAM ในเที่ยวต่างๆ และพาชมทดสอบซิมมูเลเตอร์