อดีตนายอำเภอตั้งชมรมคนรักบางปลาม้า ช่วยเหลือสังคม

นายประพันธ์ บุญคุ้ม อดีตนายอำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ได้ก่อตั้งชมรมคนรักบางปลาม้าขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่เดือดร้อนในเรื่องต่างๆ เช่นปัญหาข้อกฎหมาย ความเป็นธรรม ที่สำคัญยังมีคนที่ด้อยโอกาสจริงๆยังมีอยู่อีกมาก โดยเฉพาะเด็กเยาวชนที่ไม่มีเงินเรียน ล่าสุดนายจำรัส ราชสิงห์ กำนันตำบลมะขามล้ม ได้บริจาคทุนทรัพย์เข้าชมรมจำนวน 100,000 บาท จึงได้ร่างข้อบังคับ และแต่งตั้งผู้ร่วมก่อตั้งจำนวน 19 คน โดยมีวัตถุประสงค์ 4 เรื่องหลักที่สำคัญคือ

1.จะระดมความคิดว่าจะทำอะไรให้บางปลาม้าดีขึ้น อย่างกรณีของอ่างเก็บน้ำที่วัดโบสถ์ ซึ่งเป็นปัญหานำแลง น้ำท่วมมาหลายปี เราควรจะผลักดัน 2.เราจะเป็นกลุ่มที่สะท้อนปัญหาของชาวบ้านไปยังหน่วยงานต่างๆ แต่เราจะทำในเชิงบวกแต่จะไม่ไปโจมตีใคร 3.ให้คำปรึกษาเรื่องการอำนวยความเป็นธรรมเรื่องระเบียบกฎหมาย 4.เรื่องการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม แต่จะช่วยเหลือคนที่แย่จริงๆ เป็นต้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ทำไม่ได้สร้างภาพ ไม่มีอะไรแอบแฝงหรือหวังผลอะไรแต่ต้องการทำเพื่ออำเภอบางปลาม้า ทำตามสถานการณ์

นายประพันธ์ กล่าวต่อว่าชมรมคนรักบางปลาม้า เป็นการรวมตัวของคนอำเภอบางปลาม้า ที่อยากจะเห็นความเจริญก้าวหน้า มีสภาพสังคมที่ดี ตลอดจนการอนุเคราะห์ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคมต่างๆ และร่วมกันพิจารณาแนวทาง ระดมความคิดเห็นที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงให้เกิดสิ่งที่ดีต่อไป

ด้านนายจำรัส ราชสิงห์ กำนันตำบลมะขามล้ม กล่าวว่าเห็นด้วยกับก่อตั้งชมรมนี้ขึ้นมา เนื่องจากจะเป็นประโยชน์กับชาวบ้านอำเภอบางปลาม้าจริงๆ และคณะกรรมการทุกคนล้วนเป็นคนอำเภอบางปลาม้า จึงเห็นพ้องต้องกันว่าควรจะทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมโดนที่ไม่มีอะไรมาแอบแฝง โดยเฉพาะประธานชมรม คือนายประพันธ์ บุญคุ้ม อดีตนายอำเภอบางปลาม้า เป็นที่ทราบกันดีว่าเป็นผู้ที่อุทิศตนเพื่อสังคมจริงๆ ดังนั้นเชื่อว่าชมรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมจริงๆ