นครชัยศรีต้อนรับ ผอ.กศน.ป้ายแดง

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา10.00น. นางรัชนี คงฤทธิ์ ได้เดินทางมารับตำแหน่ง ผอ.กศน.อำเภอนครชัยศรี เป็นวันแรกหลังจากการว่างเว้นผู้บริหารมาเป็นเวลานานโดยได้รับเกียรติจากท่านผอ.กศน.จังหวัด นางวิบูลผล พร้อมมูล และนายประชาลักษณ์ ศรีคุณาภรณ์ ผอ.กศน.เมืองนครปฐม พร้อมคณะบุคลากร ร่วมเดินทางมาส่ง ท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากท่านอดีตท่านผอ.ดิลก สิงหเสนีย์ และท่านผอ.วุฒิศักดิ์ ศรีเสมาเมือง ซึงเคยดำรงตำแหน่งผอ.กศน.อำเภอนครชัยศรีมาก่อนหน้านี้ ตลอดทั้งบุคลา กรกศน.อำเภอนครชัยศรี อย่างพร้อมเพรียงกัน ณ.ห้องประชุม ชั้น2 กศน.อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม