นครปฐม แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมสินค้า SMEs ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์”

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 ณ ห้องกิ่งทองโรงแรมเวล นครปฐม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ แถลงข่าวจัดงาน “มหกรรมสินค้า SMEs ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้า”ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ระหว่างวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2562 ณ บริเวณสนามสุวรรณภูมิ ด้านขวาของ ฝั่งทิศตะวันออก องค์พระปฐมเจดีย์ (หรือฝั่งโพธิ์ทอง) ซึ่งทางจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้คัดสรรสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของดี SMEs ไว้อย่างหลากหลาย โดยได้รับเกียรติจาก
– ท่านสาคร รุ่งเรือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์
– ท่านสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
– คุณไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
– คุณสมชาย สุรเวคิน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์
ร่วมกันแถลงข่าว และกำหนดพิธีเปิดงาน ในวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 17.00 น.

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เพื่อเพิ่มศักยภาพความรู้ความเข้าใจของผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์ ด้านการพัฒนาออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้า
2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีแนวคิดวิธีปรับปรุงบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้า
3. เพื่อยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันของผู้ประกอบการ ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างมีศักยภาพ

คุณไพรินทร์ กันทะวงษ์ อุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า ด้วยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้อนุมัติงบประมาณในการจัดงาน “มหกรรมสินค้า SMEs ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชื่อมโยงการตลาดจำหน่ายสินค้า”ตามแผนพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยเล็งเห็นความสำคัญของนโยบายในการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ตามนโยบายของรัฐบาล และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพชรบูรณ์ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมเกษตรปลอดภัย การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่ม และยุทธศาสตร์ที่ 5การยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและส่งเสริมอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการยกระดับขีดความสามารถทางการแข่งขันและยกระดับทางด้านเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs

การจัดงาน “มหกรรมสินค้า SMEs ของดีจังหวัดเพชรบูรณ์” ซึ่งมีกำหนดจัดงานขึ้น 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 4 มีนาคม 2562 ณ บริเวณสนามสุวรรณภูมิ ด้านขวาขององค์พระปฐมเจดีย์ โดยมีผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน จำนวน 120 บูธในเต็นท์ขนาดใหญ่ 2,000 ตารางเมตร ติดตั้งระบบปรับอากาศเย็นสบาย โดยได้กำหนดให้มีพิธีเปิดงานขึ้นในวันอังคารที่ 26กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการจัดงาน ในพิธีเปิด ได้เชิญ Miss Grand เพชรบูรณ์ และนายแบบนางแบบมืออาชีพ มาร่วมเดินแบบในชุดผ้าไทย โดยดีไซน์และตัดเย็บจากฝีมือของผู้ประกอบการจังหวัดเพชรบูรณ์และจังหวัดที่เข้าร่วมงาน และไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ของงาน คือ มะขามพันธ์ต่างๆ และสารพัดมะขามแปรรูปงานนี้รวมมะขามคุณภาพให้ทุกท่านได้เลือกชิม ช๊อป บูธสุดยอดอาหารอร่อย

นอกจากนั้นยังมีอาหารแปรรูป อาหารสด เครื่องดื่มผสมหญ้าหวาน สำหรับคนรักสุขภาพ มางานนี้ไม่ผิดหวัง งานนี้มีของที่ระลึก เครื่องแต่งกาย สมุนไพรที่เป็นของใช้ สินค้าเกษตรที่เหมาะแก่การใช้เอง หรือมอบเป็นของขวัญผู้ใหญ่ เพื่อนฝูง และญาติมิตรอย่างยิ่ง