ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

วันนี้ (13 มี.ค. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง จ.นราธิวาส โดยขณะนี้มีการการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ และศาลาประกอบพิธีบริเวณน้ำตกสิรินธร ซึ่งบริเวณโดยรอบมีสภาพพร้อมที่จะใช้ตักน้ำได้ น้ำใสสะอาด ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ออกแบบบริเวณทางลงตักน้ำ ทางเชื่อมต่อศาลา และศาลาประกอบพิธี ให้มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินลงตักน้ำ เพื่อนำมาประกอบพิธี และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม รวมทั้งให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา , อำเภอแว้ง และองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ร่วมกันสำรวจรายละเอียดของพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดทำพิธี และดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ และศาลาประกอบพิธีให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อจะได้เตรียมการประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและสมพระเกียรติในขั้นตอนต่อไป

 

 

จากนั้น คณะผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เดินทางไปยังอุโบสถ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส เพื่อสำรวจสถานที่ประกอบพิธีจัดทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ที่จะมีการกำหนดรูปแบบแผนผังสถานที่ให้เหมาะสมกับการดำเนินการต่อไป

 

  และได้เดินทางต่อไปยังบ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บ้านกูจำ หมู่ที่ 3 ตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส สถานที่ที่จะใช้ตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งจะต้องนั่งเรือจากเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไปยังบ่อน้ำประมาณ 2 กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ 15 นาที ที่มีการปรับปรุงและซ่อมแซมศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ สำหรับทำพิธีที่บ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง โดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ เพื่อให้สามารถวางเครื่องประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำ และผู้ร่วมประกอบพิธีให้มีความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งให้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวัน ร่วมกันสำรวจรายละเอียดของพื้นที่เพื่อเตรียมการจัดทำพิธี และการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามระยะเวลาที่กำหนด เพื่อเตรียมการประดับตกแต่งสถานที่ให้สวยงามและสมพระเกียรติ ซึ่งมีการติดตามการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ลงพื้นที่ติดตามการเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด เพื่อให้สามารถดำเนินการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

 

สำหรับการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษกของจังหวัด ในวัน เวลา และฤกษ์ที่สำนักพระราชวังกำหนดไว้ ดังนี้ พิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ น้ำตกสิรินธร เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา หมู่ที่ 5 ต.โละจูด อ.แว้ง และบ่อน้ำคลองน้ำแบ่ง บ้านกูจำ หมู่ที่ 3 ต.ไพรวัน อ.ตากใบ ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 เวลา 11.52 น. และอัญเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปอุโบสถ วัดประชุมชลธารา พิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดนราธิวาส ในวันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2562 เวลา 17.10 น. และวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 12.00 น. พิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ พระอุโบสถ วัดประชุมชลธารา ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จากนั้นอัญเชิญน้ำอภิเษกไปยังศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งให้กระทรวงมหาดไทยนำไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกในการพระราชพิธีราชาภิเษกต่อไป