สุพรรณบุรี ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธ์ ให้เป็นไปด้วยเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ที่ห้องประชุมขุนแผน ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการทำน้ำอภิเษกของจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมกล่าว จังหวัดสุพรรณบุรี ได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 4 คือ สระแก้ว สระคา สระยมนา และสระเกษ  ซึ่งอยู่ในตำบลสระแก้ว เพื่อใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ฤกษ์  11.52 น. พิธีพลีกรรมตักน้ำสระศักดิ์สิทธิ์ ทั้ง 4 สระ ใส่ขันสาคร ปริมาณ 3 ใน 4 ปิดฝาแล้วห่อด้วยผ้าขาว สระละ 2 ขัน รวม 8 ขัน จากนั้นจะอันเชิญขึ้นรถบุปผาชาติ 2 คัน ๆ ละ 4 ขันเพื่อไปพักรักษาไว้ที่วิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร ส่วนวันที่ 8 เมษายน 2562 เริ่มตั้งแต่เวลา15.00 – 22.00 น. เป็นพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพุทธมนต์ และวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น. พิธีเวียนเทียน สมโภชน้ำอภิเษก และประธานในพิธีตักน้ำอภิเษกจากขันสาครใส่คนโฑ โดยเริ่มจากขันสระแก้ว ขันสระคา ขันสระยมนา และขันสระเกษ  ณ วิหารหลวงพ่อโต วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จากนั้นอันเชิญคนโฑน้ำอภิเษกขึ้นรถไปพักไว้ที่ห้องรับรองประทับที่ศาลากลางเพื่ออันเชิญต่อไปยังกรุงเทพมหานครในวันที่ 10 เมษายนต่อไป  โดยนายฉัตรชัย  พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี ทั้ง 3 วัน จึงขอเชิญพสกนิกรประชาชนชาวสุพรรณบุรี พร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีดังกล่าว ซึ่งนอกจากจะเป็นแสดงความจงรักภักดีในสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วยังเป็นการแสดงพลังความรักความสามัคคีของชาวสุพรรณบุรีด้วย

          ที่ผ่านมา จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับทุกภาคหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ จิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ร่วมกันปรับปรุงบูรณะ และรักษาความสะอาด รวมถึงให้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนได้มีการลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมทั้งตัวบ่อน้ำ ปริมาณน้ำ สภาพภูมิทัศน์โดยรอบ เส้นทางอัญเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะนำน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ไปประกอบพิธี เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ทั้งนี้ จะได้ประกอบพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์และซักซ้อมพิธีการต่างๆ ณ สระศักดิสิทธิ์ ทั้ง 4 ในวันที่ 5 เมษายน 2562  เวลา 09.00 น.