ชมไลฟสด ถ่ายทอดสด พิธีเจริญพระพุทธมนต์แดนดินถิ่นอีสานถวาย ๑๒ มหาธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ณ พระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒

หากไม่ได้ยินเสียง คลิ้กเปิดลำโพงที่คลิ้ป

ถ่ายทอดสด พิธีเจริญพระพุทธมนต์แดนดินถิ่นอีสานถวาย ๑๒ มหาธาตุเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์ ณ พระธาตุศรีคุณ อ.นาแก จ.นครพนม ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๒