สงกรานต์สุพรรณบุรี ปีนี้ ยิ่งใหญ่อลังการ เน้นการเล่นน้ำอย่างประหยัด

เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี “ปีนี้ จัดอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมจัดขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ ให้ประชาชนสรงน้ำ ในโอกาสปีใหม่ไทย ภายใต้แนวคิด “ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”

นายนิมิต วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า การจัดงาน“เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ สุพรรณบุรี” ประจำปี 2562 เป็นความร่วมมือระหว่าง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ตลอดจนภาครัฐ และภาคเอกชน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายนนี้  ณ ถนนอาทิวราห์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่ออนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรี ให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ชาวต่างชาติ ได้รับรู้ถึงประเพณีไทย และเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ภายในงานมีการแสดงต่างๆ ณ เวทีกลางถนนอาทิวราห์ ตลอด 3 วัน และในวันที่ 13 เมษายน   ตั้งแต่ เวลา 16.00 น. ชมขบวนแห่มหาสงกรานต์สุพรรณบุรี 10 อำเภอ และหน่วยราชการต่างๆ ร่วมสักการะขบวนแห่หลวงพ่อโตทองคำ อันศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ถือเป็นที่ยึดเหยี่ยวจิตใจ

ด้านนางดวงใจ  กาญจน์ธีรานนท์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า สุพรรณบุรีเป็นจังหวัดที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ ในเรื่องของหลวงพ่อโตทองคำ ซึ่งแนวของการท่องเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรี คือ เที่ยวเมืองเก่า เล่าประวัติศาสตร์ ต้องยกให้จังหวัดสุพรรณบุรี และที่สำคัญ ในช่วงวันที่ 13 เมษายน ของการเล่นน้ำสงกรานต์ จะจัดในรูปแบบชนพื้นถิ่นที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นเฉพาะตัว ผสมผสานในขบวนแห่สงกรานต์ ทั้ง 10 อำเภอ  แต่ทั้งนี้ยังคงยึดแนวคิด “ประเพณีสงกรานต์แบบไทย ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า”