ปลัดกระทรวงคมนาคม ลงพื้นที่สุพรรณบุรี พร้อมย้ำมาตรการ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ให้ประชาชนได้รับความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

ที่บริเวณข้างปั้ม ปตท.ถนน 340 สุพรรณบุรี – กรุงเทพฯตัดถนนเลี่ยงเมือง จ.สุพรรณบุรี  นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม  พร้อมอธิบดีกรมทางหลวง และคณะ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการอำนวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ของทุกหน่วยงานที่ร่วมบูรณาการกับกระทรวงคมนาคม

โดยนายชัยวัฒน์ กล่าวย้ำถึงนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมว่า  เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นอุ่นใจในการเดินทางให้กับประชาชนในช่วงเทศกาล รัฐบาลมีนโยบายรณรงค์ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงวันหยุดยาวในเทศกาลสงกรานต์ ภายใต้หัวข้อ “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด”  หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในสังกัดกระทรวงคมนาคม ตัวแทนภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดอุบัติเหตุ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ได้บูรณาการทำงานร่วมกันอย่างหนักจนช่วยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตน้อยลง อย่างต่อเนื่อง  และประชาชนต้องได้รับความสะดวก ในการเดินทางด้วยระบบขนส่ง สาธารณะอย่างเพียงพอ ไม่ล่าช้าและไม่มีผู้โดยสารตกค้าง   ซึ่งการทำงานแบ่งเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรทั้งช่วงก่อน ระหว่าง และหลังเทศกาล เริ่มจากศูนย์กลางกรุงเทพมหานคร ไปยังจังหวัดต่าง ซึ่งจากข้อสังเกต การบริหารจัดการของสุพรรณบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่เราไม่ประมาทสถานการณ์การในวันต่อๆไปจะเปลี่ยนไป ช่วงขากลับรถก็จะเพิ่มมากขึ้น ซึ่งส่วนสำคัญคือการทำงานแบบบูรณาการ เพื่อให้ประชาชนได้รับ “ความสุข สะดวก ประหยัด และปลอดภัย” ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

อย่างไรก็ตาม ขอฝากประชาชน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับช้า เปิดไปไฟหน้า ทั้งรถจักรยานยนต์ และ รถยนต์ และเปิดทั้งกลางวันและกลางคืน ซึ่งจะทำให้คนอื่นทราบว่ารถกำลังแล่นอยู่ /ต้องคาดเข็มขัดนิรภัย /สวมหมวกนิรภัย ทุกครั้ง เพราะเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะช่วยลดความรุนแรงได้

ทั้งนี้ เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ 2562 เป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและความปลอดภัย