เริ่มแล้ว“มหกรรมการค้าชายแดนใต้”กระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

เริ่มแล้ว“มหกรรมการค้าชายแดนใต้”กระตุ้นเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ที่ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

 

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กำหนดจัดงานมหกรรมการค้าชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหง-โกลก จังหวัดนราธิวาส
สำหรับโครงการดังกล่าว กรมการค้าต่างประเทศได้ร่วมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานจังหวัดนราธิวาส และสถานกงสุลไทย ณ เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน รวมทั้งภาคราชการมาเลเซีย เพื่อมุ่งขยายมูลค่าการค้าชายแดนไทย-มาเลเซีย กระตุ้นเศรษฐกิจการค้า การลงทุนภาคใต้โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนใต้ คือ นราธิวาส ยะลา และปัตตานี ให้เกิดความมั่นคง และพัฒนาผู้ประกอบการค้าชายแดนภาคใต้ทั้ง SMEs/Start up ให้มีศักยภาพ แข่งขันในตลาดท้องถิ่น และออกสู่สากล รวมทั้งจะส่งเสริมความร่วมมือและกระชับความสัมพันธ์ภาครัฐ-เอกชนของไทยกับมาเลเซีย ในระดับท้องถิ่นของทั้ง 2 ประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแผนงานพัฒนาเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย – มาเลเซีย – ไทย (Indonesia – Malaysia – Thailand Growth Triangle : IMT-GT) ในการร่วมกันพัฒนาอนุภูมิภาค IMT-GT คือ ภาคใต้ของไทย ภาคเหนือของมาเลเซียและเกาะสมุตราของอินโดนีเซีย

ทั้งนี้มีความมั่นใจในศักยภาพของจังหวัดนราธิวาส ที่เป็นหนึ่งใน 2 จังหวัดภาคใต้ที่รัฐกำหนดพื้นที่ให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนให้เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงมาเลเซีย กระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไปยัง 3 จังหวัดชายแดนใต้ โดยจังหวัดนราธิวาส มีมูลค่าการค้าชายแดนไม่ต่ำกว่าปีละ 3,600 ล้านบาท ซึ่งเป็นอันดับ 2 รองจากจังหวัดสงขลาที่มีมูลค่ากว่า 570,000 ล้านบาท หากจังหวัดนราธิวาส มีความมั่นคงมากขึ้นจะทำให้กระตุ้นการค้าชายแดนให้มีมูลค่ามากกว่านี้ เพราะจังหวัดนราธิวาสยังมีศักยภาพสูง เนื่องจากมีพื้นที่ติดต่อรัฐกลันตัน ของมาเลเซีย โดยมีจุดผ่านแดนถาวรถึง 3 แห่ง จึงเอื้อต่อการค้าชายแดน และยังมีสะพานมิตรภาพ ไทย-มาเลเซีย รวมทั้งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยว การค้าและบริการ โดยอุตสาหกรรมเป้าหมาย คือ เกษตรแปรรูป สินค้า/บริการฮาลาล และโลจิสติกส์ ซึ่งสามารถเชื่อมต่อไปยังท่าเรือน้ำลึก กวนตันของมาเลเซีย ออกสู่ทะเลจีนใต้ ดังนั้น กรมฯ จึงเห็นความสำคัญของจังหวัดนราธิวาส โดยจัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจจากงานมหกรรมการค้าชายแดนใต้ในครั้งนี้

ส่วนไฮไลท์ของงานคือการประชุมร่วมภาครัฐ-เอกชนระดับท้องถิ่นไทย-มาเลเซีย ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาและสร้างสัมพันธ์ความร่วมมือเชื่อมโยงระหว่าง 2 ประเทศ โดยนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานฝ่ายไทย ส่วนงานมหกรรมงานแสดงสินค้าชายแดนไทยและมาเลเซีย ในวันที่ 26-28 เมษายน 2562 ณ ลานเอนกประสงค์สนามกีฬามหาราช อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมกับผู้แทนจาก Economic Planning Unit : EPU จากรัฐกลันตัน มาเลเซียจัดงาน

ภายในงานจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มจังหวัด 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมกับภาคเหนือจำนวน 80 คูหา และสินค้าจากมาเลเซียจำนวน 40 คูหา โดยเป็นหมวดสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม สุขภาพและความงาม แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ เครื่องใช้ภายในบ้าน

นอกจากนี้ได้เชิญผู้ประกอบการนำเข้ามาเลเซียเดินทางมาเจรจาจับคู่ธุรกิจกับผู้ส่งออกผู้ประกอบการไทย โดยคาดว่าจะมีการจับคู่เจรจาธุรกิจเบื้องต้นไม่ต่ำกว่า 20 คู่ และคาดว่าจะมีมูลค่าการซื้อขายทันทีไม่ต่ำกว่า 6 ล้านบาท และภายใน 1 ปี ไม่ต่ำกว่า 30 ล้านบาท
งานมหกรรมฯ จะมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการค้าชายแดนใต้สู่การค้าสากล เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย ที่จะบุกตลาดชายแดนมาเลเซีย ได้ทราบแต้มต่อหรือการใช้สิทธิประโยชน์ทางการค้าภายใต้ Form D และจะมีผู้ประกอบการที่ประสบผลสำเร็จในการเปิดร้านอาหารไทยที่เมืองโกตาบารู รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งออก จะให้ความรู้เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด เพิ่มช่องทางการค้าให้มีขีดความสามารถทางการแข่งขันการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งมีการจัดนิทรรศการสินค้าดีเด่นของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมเจรจาจับคู่ธุรกิจกับมาเลเซีย และมีนิทรรศการจากสถาบันฮาลาลด้วย