อำนาจ​เจริญ​ ฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตามนโยบายผู้ว่าราชการ​จังหวัด​อำนาจ​เจริญ​ โครงการจังหวัดอำนาจเจริญ เมืองคนดี สุขภาพดี รายได้ดี ปลอดขยะ ปลอดเหล้า ปลอดภัย

วันที่ 25 เมษายน​ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นายธนูศักดิ์ เสมอภาค นายอำเภอลืออำนาจ จังหวัด​อำนาจ​เจริญ​ เปิดโครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2562 ของ อบต.ไร่ขี

นายสำเริง ทาริวงศ์ นายก อบต.ไร่ขี นำสมาชิก อปพร. เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างๆ อันจะเป็นการเสริมความรู้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ทำการฝึกอบรม ณ หอประชุมเอนกประสงค์ อบต.ไร่ขี ระหว่างวันที่ 24-26 เม.ย. 2562 จำนวน 120 คน ใช้งบประมาณ 100,000 บาท​

เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​