พ่อเมืองนราธิวาสเปิดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562

พ่อเมืองนราธิวาสเปิดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562 จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 67 มีประชาชนร่วมงานนับ 1,000 คน
วันนี้ (26 เม.ย. 62) นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ ประจำปี 2562 โดยมีนายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก ทหาร ตำรวจ ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ และประชาชนร่วมพิธี

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รู้สึกภูมิใจกับชาวอำเภอสุไหงโก-ลก ที่มีศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะอันศักดิ์สิทธิ์ มีประวัติอันยาวนาน เป็นสถานที่ที่สำคัญและมีความหมายต่อประชาชนทั่วไป รวมทั้งชาวมาเลเซีย และชาวสิงคโปร์ก็ให้ความเคารพนับถือ มีประชาชนได้เดินทางมานมัสการและสักการะบูชาขอพรจากเจ้าแม่เป็นจำนวนมากในแต่ละปี การจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะเป็นประจำทุกปีนั้น เป็นการแสดงถึงความสามัคคีของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องซึ่งให้การสนับสนุนการจัดงานเพื่อรักษาสืบทอดต่อไป

ทั้งนี้ เดิมศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะได้ก่อตั้งขึ้นครั้งแรก ที่เหมืองทองคำโต๊ะโมะ อำเภอสุคิริน โดยอัญเชิญองค์จำลองเจ้าแม่มาจากประเทศจีน และได้ขนานนามว่า “เจ้าแม่โต๊ะโมะ” ต่อมาได้ย้ายศาลมาตั้งชั่วคราวที่ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง และต่อมาปี พ.ศ. 2495 ได้ทำการก่อสร้างศาลเจ้าที่อำเภอสุไหงโก-ลก และได้อัญเชิญเจ้าแม่มาประดิษฐานจนถึงปัจจุบัน ในแต่ละปีจะมีประชาชนผู้เลื่อมใสศรัทธาเดินทางมาสักการะบูชา และบำเพ็ญกุศลเป็นจำนวนมาก

ด้านนายธีระ วงศ์ชัยศรี ประธานคณะกรรมการศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ กล่าวว่า คณะกรรมการศาลเจ้าแม่โต๊ะโมะ ได้จัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะติดต่อกันมาทุกปี จนถือเป็นงานประเพณีท้องถิ่น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 67 การจัดงานสมโภชเจ้าแม่โต๊ะโมะ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรำลึกถึงบุญบารมีขององค์เจ้าแม่โต๊ะโมะ และให้ทุกคนได้ตระหนักมุ่งมั่นในการประกอบอาชีพ กระทำความดี แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อเจ้าแม่โต๊ะโมะ รวมทั้งเป็นการแสดงออกถึงความพร้อมเพรียง ความสามัคคี ร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญแก่ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว
สำหรับการจัดงานในปีนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 29 เมษายน 2562

 

ในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ อาทิ พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่ และองค์เทพอื่นๆ ประทับทรง พิธีอัญเชิญองค์เจ้าแม่โต๊ะโมะ และองค์เทพอื่นๆ ขึ้นเกี้ยวไปตามถนนสายต่างๆ ในอำเภอสุไหงโก-ลก การแสดงงิ้ว มหรสพ การแสดงบนเวทีของนักเรียน การเชิดสิงโต การเชิดมังกรทอง การแสดงเอ็งกอ และการรำไทเก๊ก และการแข่งขันสิงโตนานาชาติ