นครปฐม แถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์นครปฐม และมิสแกรนด์ราชบุรี 2019

วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2562 เวลา 16.30 น. ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา ศาลายา จังหวัดนครปฐม แถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์นครปฐม และมิสแกรนด์ราชบุรี 2019

นางสาวเอกรัตน์ นาคาคง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครปฐม นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี และ และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวการประกวดมิสแกรนด์นครปฐม และมิสแกรนด์ราชบุรี 2019 โดยมีนายณัฏฐภาคิน น้อยพิทักษ์เป็นผู้อำนวยการกองประกวดฯ สำหรับรูปแบบในการประกวดในปีนี้ ผู้เข้าประกวดจะเข้ารายงานตัวเข้ากองประกวดฯ เพื่อร่วมทำกิจกรรมเก็บตัวในวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ เรือนเครือวัลย์ ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครปฐม และทำกิจกรรมเก็บตัว ระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2562 เพื่อร่วมทำกิจกรรมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัด และสำหรับการประกวดรอบตัดสินจะมีขึ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ที่คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

การประกวดมิสแกรนด์ เป็นการประกวดเพื่อค้นหาสาวงามในรูปแบบ 77 จังหวัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบ และเป็นเวทีแรกในประเทศไทย กับการจัดการประกวดเพื่อค้นหาสาวงามในรูปแบบของ 77 จังหวัด เพื่อค้นหาตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ ในลำดับต่อไป

วัตถุประสงค์ของการจัดการประกวดในครั้งนี้เพื่อ…
1. เพื่อค้นหาสาวงาม ดำรงค์ตำแหน่งมิสแกรนด์นครปฐม และมิสแกรนด์ราชบุรี ประจำปี 2019 เป็นตัวแทนของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 ในเดือน กรกฎาคม นี้
2. เพื่อให้ผู้ดำรงค์ตำแหน่ง ทำหน้าที่เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมและ จังหวัดราชบุรี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อจังหวัด และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
3. เพื่อส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมของจังหวัดนครปฐมและ จังหวัดราชบุรี
4. เพื่อเป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์องค์กร / หน่วยงาน / ผู้ประกอบการ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อสร้างกิจกรรมความบันเทิง และพัฒนาท้องถิ่น

จากความสำเร็จในปี 2018 มิสแกรนด์นครปฐม ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศมิสแกรนด์ไทย 2018 ตลอดจนมิสแกรนด์ราชบุรี ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2016 ซึ่งถือได้ว่าทั้ง 2 จังหวัด มีผลงานที่ดีในปีที่ผ่านมาทำให้เป็นที่กล่าวถึงระดับต้นๆในการประกวดมิสแกรนด์ของ 77 จังหวัด และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสำเร็จ ในปีนี้กองประกวดได้มีการจัดร่วมกันขึ้นทั้ง 2 จังหวัด เพื่อทำกิจกรรมเก็บตัว รวมถึงการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐม และจังหวัดราชบุรี และทำการค้นหาตัวแทนของทั้ง 2 จังหวัด เข้าร่วมการประกวดมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2019 ณ กรุงเทพมหานคร ในเดือน กรกฎาคม นี้