ททท. สนง.ราชบุรี และ ณ สัทธา อุทยานไทย ทุ่มทำตลาดท่องเที่ยวหน้าฝน

จากการที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ได้ร่วมกับ ณ สัทธา อุทยานไทย จัดนำผู้ประกอบการนำเที่ยวจากสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ทั้งประเภททัวร์ inbound และ domestic จำนวน 70 คน 44 บริษัท เดินทางทดสอบสินค้าท่องเที่ยวที่ ณ สัทธา อุทยานไทย จังหวัดราชบุรี และเส้นทางท่องเที่ยวเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ “วิถีคลอง วิถีไทยตามรอยเสด็จคลองดำเนิน” นั้น

ผู้แทนบริษัทนำเที่ยวส่วนใหญ่มีการขายโปรแกรมท่องเที่ยวตลาดน้ำดำเนินสะดวกอยู่แล้ว เพราะเป็นตลาดน้ำแห่งแรกของประเทศไทยที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั้งในหมู่นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ก็ต้องการกิจกรรมหรือเส้นทางท่องเที่ยวใหม่ ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มความสนใจพิเศษที่อยากจะสัมผัสวิถีชุมชนริมน้ำอย่างใกล้ชิดและอยากเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการนั่งเรือท่องเที่ยวบนเส้นทางวิถีคลอง วิถีไทยฯ ซึ่งจัดการโดยชุมชน ได้เที่ยวชมบ้านมหาดเล็กเจ็กฮวด ชมตลาดน้ำเหล่าตั๊กลัก พายเรือชมสวนเกษตรแม่ทองหยิบ พร้อมทำกิจกรรมช้อนขยะที่พบเห็นจึงตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้

สำหรับ ณ สัทธา อุทยานไทย เดิมเป็นอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยาม ทำการปรับโฉมใหม่ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์ บุคคลสำคัญ วัฒนธรรมประเพณีไทย นำเสนอโดยใช้สื่อประสม และแอพพลิเคชั่นอำนวยความสะดวกในการเดินชม นอกจากนั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถลงมือทำกิจกรรมเรียนรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเอง เช่น แต่งชุดไทยเดินเที่ยวชมบริเวณ ทำขนมไทย เพ้นท์โอ่งปิดทอง เป็นต้น โดยในช่วง green season โปรโมชั่นพิเศษ ค่าเข้าชมผู้ใหญ่ 120 เด็ก 80 บาท ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562