จังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย โดยมีองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์วางพานพุ่มดอกไม้

                      (วันนี้ ๑๘ มกราคม ๖๑) จังหวัดสุพรรณบุรี  จัดพิธีบวงสรวงเปิดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2561 และงานรัฐพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันกองทัพไทย ณ พระบรมราชนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่ทรงค้ำจุนปกป้องรักษาแผ่นดินไทยให้ลูกหลานมาจนถึงทุกวันนี้ อีกทั้งยังสร้างความรักสามัคคีและเทิดทูนชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ด้วยการปลูก จิตสำนึกความหวงแหนและความเสียสละเพื่อประเทศชาติ โดยพิธีเริ่มตั้งแต่ช่วงเช้า นำโดยนายนิมิต   วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี นำข้าราชการ พ่อค้าและประชาชน บวงสรวงดวง วิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ทั้งนี้พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมตรี จะเป็นผู้แทนพระองค์ ในงานรัฐพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อถวายราชสักการะสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

สำหรับจังหวัดสุพรรณบุรี จัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ มกราคม – ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีการแสดงมหาวีรกรรมยุทธหัตถีบนหลังช้างจริง ในเวลา 19.00-20.15 น. จำนวน 10 รอบ