139 ปี ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน

สกู๊ป ; 139 ปี ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน

ผู้ประกาศ ;  ท่านผู้ฟังคะ ไทย- จีน ถือเป็นบ้านพี่เมืองน้องที่สานสัมพันธไมตรีมายาวนานนับ 100 ปี และมีการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมต่างๆ มากมาย  สุพรรณบุรี ก็เช่นเดียวกันนอกเหนือจากเทศกาลตรุษจีนแล้ว ก็ยังมีประเพณีทิ้งกระจาด ที่เป็นการสร้างบุญ สร้างกุศล เสริมสร้างสิริมงคล สืบสานมานานถึง 139 ปี

แต่จะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้จากรายงาน

   งานประเพณีทิ้งกระจาด จัดขึ้นโดยพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีน ที่มีความศรัทธาต่อเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรีอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งในแต่ละปีจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางเข้ามาสักการบูชาขอพรจากเจ้าพ่อหลักเมืองเป็นประจำทุกวัน ดังนั้น ในการจัดงานประเพณีดังกล่าวจึงเป็นการร่วมทำบุญ อุทิศส่วนบุญกุศลให้เป็นมงคลแก่ชีวิตตนเอง และครอบครัว โดยจะมีพิธีอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมือง แห่ไปรอบๆ เมืองสุพรรณบุรี เพื่อให้ประชาชนตามบ้านเรือนได้ตั้งโต๊ะหมู่บูชาสักการะเจ้าพ่อหลักเมืองได้อย่างทั่วถึง

ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี ตั้งอยู่ในเขตเมืองโบราณสุพรรณบุรี ถนนมาลัยแมน ตำบลรั้วใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี    ศาลหลักเมืองสุพรรณบุรี สร้างขึ้นสมัยกรุงศรีอยุธยา โดยแต่เดิมน่าจะเป็นอาคารทรงไทย ภายในประดิษฐานเทวรูปพระนารายณ์สององค์คู่กัน สลักจากหินสีเขียว สวมหมวกทรงกระบอกศิลปกรรมสมัยลพบุรี ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายที่พลาดไม่ได้คือ พิพิธภัณฑ์ลูกหลานพันธุ์มังกร

สำหรับ “ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี ประจำปี 2562” 139  ปี   สานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน   จัดขึ้น ระหว่างวันที่ วันที่ 18-29 สิงหาคม 2562 เป็นความร่วมมือระหว่าง จังหวัดสุพรรณบุรี  /การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) /คณะกรรมการศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรเอกชน เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีงานทิ้งกระจาด  และสานสัมพันธไมตรี ไทย-จีน  ของชาวไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่สืบทอดกันมายาวนาน โดยจะมีพิธีเปิดงานในวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี  พบกับขบวนแห่อันเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองอันยิ่งใหญ่ตระการตา 41 ขบวน  ในแต่ละขบวนมีการจัดแสดงทางวัฒนธรรมไทย-จีน ชมการแสดงมังกร สิงโต  กังฟู  ตั่งล้อโก้ว มังกรเก้าเซียน  งิ้วเปลี่ยนหน้ากาก ชมขบวนแห่โคมไฟ พิธีลอยกระทง การปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี การแสดงมังกรพ่นน้ำ การทิ้งกระจาดให้ทาน ชมการแสดงงิ้ว ลิเก ภาพยนตร์ ทุกคืน และคาราวานสินค้ามากมาย

 

 

 

จากนั้นในวันที่  19 สิงหาคม 2562     เวลา 18.00 น. พิธีลอยกระทงแห่โคมไฟ ปล่อยนกปล่อยปลาตามประเพณี และการแสดงมังกรทองประกอบแสง เสียง พลุ ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำท่าจีน และในวันที่  20 และ 29  พิธีเซ่นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบุรุษ และการทิ้งกระจาดครั้งยิ่งใหญ่ ในเวลา 15.00 น. ณ สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง

นอกจากนี้ มีการประกวดโต๊ะบูชาเจ้าพ่อ ทั้งภาครัฐและภาคเอกขน  ส่วนตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมอำนวยความสะดวกขบวนแห่และความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวตลอดงาน

 

สุพรรณบุรี  เที่ยวได้ทั้งปี  มีดีทุกเดือน