นครปฐม นายแพทย์ วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม Good health & Good Culture

วันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณหน้าพระบรมรูป สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชนก ณ บริเวณทางขึ้น หน้าอาคารผู้ป่วยนอกและอำนวยการ นายแพทย์ วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม เป็นประธานกล่าวเปิด กิจกรรม Good health & Good Culture และ แพทย์หญิง นุชนารถ โตเหมือน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ กล่าวรายงาน

ประชากรวัยทำงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ แต่คนกลุ่มนี้เป็นโรคอ้วนถึงร้อยละ 37.5 สอดคล้องกับผลการสำรวจของกรมอนามัย ที่พบว่า คนไทยมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเฉลี่ยถึง 14 ชั่วโมงต่อวัน โดยเฉพาะกลุ่มที่ต้องนั่งทำงาน ประชุม ใช้คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือนานๆ จึงส่งผลให้เป็นโรคอ้วนที่สัมพันธ์ต่อการเกิดโรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน มะเร็ง ซึ่งเป็นสาเหตุให้เสียชีวิตก่อนวัยถึงหนึ่งหมื่น กว่าคน สูญเสียค่ารักษาพยาบาลร่วมหกพันล้านบาท ดังนั้น ทุกภาคส่วนจึงต้อง ร่วมมือกันเร่งส่งเสริมให้ทุกวัยมีกิจกรรมทางกายอย่างจริงจังในชีวิตประจำวัน เช่น เดินเร็ว วิ่ง ปั่นจักรยาน และขึ้นบันได แทนการใช้ลิฟท์

สำหรับโรงพยาบาลนครปฐม มีนโยบายส่งเสริมการออกกำลังกายแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง อาทิเช่น รณรงค์เดินขึ้นบันไดสลายแคลอรี่ วิ่งขึ้นบันไดอาคารอุบัติเหตุ กายบริหารตาราง 9 ช่อง เต้นบาร์สโลบ การแข่งขันกีฬาสามัคคี รวมทั้งจัดให้มีศูนย์ฟิตเนสเพื่อสุขภาพ และเพื่อต่อยอดให้เกิดวัฒนธรรมสุขภาพที่ดีในองค์กร คณะกรรมการกิจกรรมพิเศษจึงได้จัดให้มีกิจกรรม Good health & Good Culture เพื่อเชิญชวนให้บุคลากร เดินขึ้นบันไดไปทำงานในทุกๆวัน สักวันละ 2-5 ชั้น เพราะนอกจากจะทำให้หัวใจและหลอดเลือดแข็งแรงแล้ว ท่านจะได้แบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ป่วยรถนั่ง เปลนอน และผู้สูงอายุ ซึ่งจำเป็นต้องรอขึ้นลิฟท์ไปตรวจรักษาโลก นอกจากนี้เรายังจะช่วยเราทุกคนจะได้ร่วมสร้างวัฒนธรรมน้ำใจที่ดีงามไว้ที่โรงพยาบาลนครปฐมแห่งนี้