สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงานเดิน – วิ่งการกุศล พระปฐมวิทยาลัย มินิมาราธอน 111 ปี คู่ธานีนครปฐม

วันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย แถลงข่าวการจัดงาน เดิน – วิ่ง การกุศลพระปฐมวิทยาลัย มินิมาราธอน 111 ปี คู่ธานีนครปฐม โดยนายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย แถลงข่าวจัดงาน

นายศักดิ์ชัย แตงฮ่อ นายกสมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย กล่าวว่า ในปัจจุบันนี้ การดูแลสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นแก่ทุกคน จะเห็นได้ว่า ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ตื่นตัวกับการออกกำลังกายเพื่อรักสาสุขภาพให้แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัย การออกกำลังกาย มีหลายประเภท เราสามารถจะเลือกให้เหมาะสมกับเราโดยคำนึงถึงความชื่นชอบในกีฬาต่างๆ การวิ่ง ถือเป็นการออกกำลังกาย ที่กำลังเป็นที่นิยม แพร่หลายใน หลายกลุ่ม เนื่องจากไม่ต้องลงทุนสูงและสนุกสนาน

ในโอกาสที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยจะครบรอบ 111 ปีในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2563 สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม จึงกำหนดจัดกิจกรรมดีๆ คือการ เดิน-วิ่ง พระปฐมวิทยาลัย มินิมาราธอน 111 ปี คู่ธานีนครปฐม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์โรงเรียน และเป็นการเฉลิมฉลองโรงเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1.เพื่อเฉลิมฉลองและประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบรอบ 111 ปีโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
2.เพื่อสร้างความสัมพันธ์ ความรักและความสามัคคี ระหว่างศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบัน ครู และผู้ปกครอง
3.เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนคนไทยโดยทั่วไปออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยวิถีธรรมชาติ
4.เพื่อหารายได้ให้สมาคมศิษย์เก่าพระปฐมวิทยาลัย และสนับสนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข

จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันท่านผู้มีเกียรติ และประชาชนทั่วไปโปรดให้การสนับสนุนกิจกรรมของสมาคมศิษย์เก่าในครั้งนี้ โดยการเดิน – วิ่งฯ ครั้งนี้ จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 จุดเริ่มต้นที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยนอกจากทุกท่านจะได้ร่วมกันออกกำลังกายแล้วยังได้ช่วยเหลือสมาคมฯอีกทางหนึ่ง

สามารถสมัครได้ที่เวบไซต์ https://www.patrunning.com/phrapathomminimarathon2019/10257/