นครปฐม จัดงานชาตกาล 108 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน

งานชาตกาล 108 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน

มูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จัดงานชาตกาล 108 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณให้คงอยู่สืบไป

งานชาตกาล 108 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน

วันที่ 21 มกราคม 2561 ที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานชาตกาล 108 ปี ครูเอื้อ สุนทรสนาน โดยมีนายอติพร สุนทรสนาน เสนะวงศ์ นายสุธี ศรีเบญจโชติ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย และคุณสุรัตน์ ศรีเบญจโชติ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย คณะกรรมการชมรมรักสุนทราภรณ์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธี ซึ่งมูลนิธิสุนทราภรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทยร่วมกันจัดขึ้น เพื่อร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณครูเอื้อ สุนทรสนาน ให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ได้มีการจัดตั้งชมรมรักสุนทราภรณ์นครปฐม เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2558 ซึ่งมีที่ตั้ง ณ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย เพื่อเผยแพร่บทเพลงสุนทราภรณ์ และบริการสังคมในด้านความบันเทิงที่เกี่ยวข้องกับบทเพลงสุนทราภรณ์

สำหรับ ครูเอื้อ สุนทรสนาน ผู้ให้กำเนิดวงสุนทราภรณ์ ท่านเป็นผู้สร้างคุณประโยชน์นับเป็นอเนกอนันต์แก่ประเทศชาติในด้านบทเพลงอันทรงคุณค่า อีกทั้งท่านเป็นศิลปินไทยคนแรก ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโก ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก ในสาขาวัฒนธรรมดนตรีสากล ซึ่งถือเป็นบุคคลสำคัญลำดับที่ 19 ของประเทศไทย โดยมีผลงานเพลงที่แต่งไว้หลายประเภท เช่น เพลงถวายพระพร เพลงปลุกใจ เพลงสดุดี เพลงประจำจังหวัด เป็นต้น รวมทั้งสิ้นประมาณ 2,000 เพลง