ททท.สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ YEC นครปฐม จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง” ส่งเสริมการท่องเที่ยว จ.นครปฐม ช่วง Green Season

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ร่วมกับ YEC จังหวัดนครปฐม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐม บริษัทประชารัฐรักสามัคคีนครปฐม (วิสาหกิจเพื่อสังคม) จำกัด ชุมชนตำบลห้วยม่วง และหน่วยงานพันธมิตร จัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง” ในวันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน 2562 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยม่วง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม โดยมีนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยตัวนักวิ่งที่เข้าร่วมกิจกรรม 1,280 คน
นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานราชบุรี กล่าวว่า การจัดกิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง” เพื่อกระตุ้นให้เกิดกรเดินทางท่องเที่ยว Green Season ภายใต้โครงการ “เยือนวิถีไทย วิถีเกษตรอินทรีย์” ของ ททท.สำนักงานราชบุรี โดยมุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi Gen Family ซึ่งสมาชิกในครอบครัวจะได้ทำกิจกรรมท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันผ่านกิจกรรมกีฬา ควบคู่กับการท่องเที่ยวชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ในจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ก่อให้เกิดการกระจายรายได้เข้าสู่ชุมชนมากขึ้น รวมทั้งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวและชุมชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม โดยภายในงานได้ลดปริมาณการใช้วัสดุจากพลาสติกและโฟม เน้นการใช้ภาชนะที่ทำมาจากวัสดุจากธรรมชาติ ย่อยสลายง่าย ภายใต้คอนเซ็ปท์ “เที่ยวไทยเท่ ไม่สร้างขยะ ลดโลกเลอะ” ของ ททท.
นายทินพันธุ์ วัฒนอัครโภคิน ประธาน YEC จังหวัดนครปฐม เล่าถึงกิจกรรมการจัดงานว่า กิจกรรม “เดิน-วิ่ง วิถีชุมชน ตอนกุ้งซิ่ง แบ่งระยะทางการวิ่งออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะทาง 5 กิโลเมตร สำหรับนักท่องเที่ยวกลุ่ม Multi Gen Family และการแข่งขันระยะทาง 10 กิโลเมตร สำหรับนักวิ่งทั่วไป ซึ่งนักวิ่งจะได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติที่สวยงามและได้รับประสบการณ์ท่องเที่ยวชุมชนแบบ Amazing ไทยเท่ วิ่งผ่านชุมชน ทุ่งนาและบ่อกุ้งก้ามกรามช่วงเช้าตรู่ ในเขตตำบลห้วยม่วง ซึ่งอำเภอกำแพงแสนเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งก้ามกรามที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครปฐมกว่า 28,000 ไร่ นักวิ่งได้เรียนรู้วิธีและเทคนิคการเลี้ยงกุ้ง ทดลองจับกุ้งตัวเป็น ๆ ในบ่อกุ้งจำลอง ชิมเมนูเด็ดจากกุ้ง เช่น กุ้งเหยียด ข้าวต้มกุ้ง อาหารท้องถิ่น เลือกซื้อสินค้า OTOP และของดีจากตำบลห้วยม่วง และชาวบ้านในชุมชนยังได้นำกุ้งก้ามกรามสด ๆ จากบ่อมาขายในราคาสุดพิเศษให้กับนักวิ่งทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย

 

โดยรายได้หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้ว ทางคณะผู้จัดกิจกรรมจะนำเงินไปมอบให้กับโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ ต.ห้วยม่วง เพื่อไปใช้ประโยชน์การการเรียน การสอน หรือจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษาให้กับนักเรียน

 

หลังจากเสร็จกิจกรรมงานวิ่งแล้ว นักท่องเที่ยวยังสามารถเดินทางท่องเที่ยวไปยังแหล่งท่องเที่ยวใกล้เคียง ได้แก่ ตลาดบางหลวง รศ.122 แอร์ออคิดส์ องค์พระปฐมเจดีย์ พระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐมและสามารถเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงข้ามจังหวัดไปที่สุ่มปลายักษ์ วัดทองประดิษฐ์ จ.สุพรรณบุรี

 

ทั้งนี้ ททท.สำนักงานราชบุรี มีความตั้งใจอย่างยิ่งที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น เกิดการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ชมชน สร้างกระแสการเดินทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงระหว่าง ภูมิภาค จังหวัด และแหล่งท่องเที่ยวรองในพื้นที่จังหวัดนครปฐมที่ยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก และร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กร และชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ติดตามข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว จ.นครปฐม – ราชบุรี ได้ที่
Facebook / Twitter / Instagram : ททท.สำนักงานราชบุรี