สสจ.สุพรรณบุรี คัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ

วันนี้(15 พ.ย.62) ที่หอประชุมโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย อำเภอเมืองสุพรรณบุรี นายนิมิต  วันไชยธนวงศ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่(Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาสในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
พร้อมกล่าวว่า มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดกิจกรรมขึ้น ถือเป็นโอกาสดีที่สตรีได้เข้าถึงระบบบริการที่ทันสมัยและไม่ต้องเดินทางไปโรงพยาบาล เพราะ ปัจจุบันมะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในสตรี และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ ๑ ของสตรีไทย และพบว่าทุกๆ ๒ ชั่วโมง จะมีสตรีไทยเสียชีวิตด้วยมะเร็งเต้านม ๑ คน และมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมาพบแพทย์ในระยะหลังๆ ซึ่งจะมีการลุกลามและแพร่กระจายไปแล้ว ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุของมะเร็งเต้านมที่แน่ชัด

แต่พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงคือ กลุ่มคนที่มีประจำเดือนมาเมื่ออายุน้อย หรือหมดประจำเดือนเมื่ออายุมาก ขาดการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ รับประทานอาหารที่มีไขมัน และสตรีที่มีญาติพี่น้องสายตรงเป็นมะเร็งเต้านม และมักพบในสตรีอายุ ๔๐ ปีขึ้นไป ผู้ป่วยมักมาด้วยอาการมีก้อน และแผลที่เต้านม หรือมีเลือดออก หรือน้ำเหลืองไหลออกจากหัวนม
โดยนายแพทย์ วรงค์  รุ่งเรือง  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวเพิ่มเติมว่า ผลการดำเนินโครงการฯ ในห้วงที่ผ่านมาที่ อำเภอบางปลาม้า และอำเภอดอนเจดีย์ มีกลุ่มเสี่ยงได้รับการตรวจคัดกรอง จำนวน ๗๒๖ คนและได้รับการตรวจเต้านม กลุ่มเป้าหมาย ที่ผิดปกติได้รับคัดเลือกเข้ารับการตรวจด้วยเครื่องเอ็กซ์เรย์เต้านมเคลื่อนที่ จำนวน๔๕ คน ผลพบว่าปกติจำนวน ๔ ราย / นัดตรวจซ้ำ ๑ปี ๒๑ ราย / นัดตรวจซ้ำ ๖ เดือน  9 ราย / นัดทำ การผ่าตัดเพื่อการวินิจฉัย(Biopsy)  6 ราย/และนัดเข้าระบบรักษาโอกาสเป็นมะเร็งจำนวน 4 ราย โดยมีทีมศัลยแพทย์ ลงพื้นที่ตรวจคดกรองจำนวน ๑๕๔ คน