รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี 2563 “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่”

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี 2563 “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่”

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15.00 น. ที่ ห้องแถลงข่าวมหาเถรสมาคม อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานแถลงข่าวการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2563 “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่” ระหว่างวันที่30ธันวาคม2562 ถึง1มกราคม 2563 พร้อมด้วย พระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน วัดพระปฐมเจดีย์ ผู้แทนเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม และพระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน กิตฺติจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม พระเถรานุเถระ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตและสื่อมวลชน ร่วมงานแถลงข่าวฯ ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2563 “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่”

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี 2563  “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่”

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแถลงข่าวสวดมนต์ข้ามปี 2563  “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดี รับปีใหม่”

ตามที่มหาเถรสมาคม มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดโครงการสวดมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563 เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่. เพิ่มความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชน ทุกครอบครัว และประเทศชาติ ซึ่งมีกำหนดให้ใช้สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ หน้าลานพระพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม กำหนดการจัดงานสวดมนต์ข้ามปี 2563 “สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2563 ณ ลานรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล มีรายละเอียดกำหนดการจัดงาน ดังนี้วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม 2562 เวลา 17.19 น. พิธีสวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” โดยมี สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมี พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน กิตฺติจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เป็นผู้ประกอบพิธีพร้อมด้วยพระเถราจารย์ผู้ทรงธรรมจากทุกจังหวัดทั่วประเทศนับร้อยรูป เข้าร่วมพิธีและมอบวัตถุมงคล

ในส่วนวันอังคารที่ 31 ธันวาคม 2562 ตั้งแต่เวลา18.00 น. เป็นต้นไป จะเป็นพิธีสวดมนต์ข้ามปี 2563 “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” ซึ่งมี นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี“สวดมนต์พุทธวิถี เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” และวันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ในเวลา 07.00 น. จะพิธีตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2563 ณ ลานหน้า “พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์” พระประธานพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม