ตร.สุพรรณบุรี คุมเข้มมาตรการบังคับใช้กฎหมาย ความปลอดภัยทางถนน และทำอย่างต่อเนื่อง

วันนี้(30 ธ.ค.62)ที่ห้องประชุม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี พล.ต.ต.นิธิธร  จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่  2563 จังหวัดสุพรรณบุรี
โดยมีส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อระดมความเห็นการรณรงค์ในห้วง 3 วันที่ผ่านมา  โดยเฉพาะการวิเคราะห์จุดที่เกิดเหตุ ว่าเกิดจากอะไร หน่วยงานใดรับผิด  ได้แก่  ด้านการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ควรสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยประจำด่านชุมชน เช่น ไซเรน กรวยยาง  ไฟส่องสว่าง  /ด้านการบังคับใช้กฎหมาย ต้องมีความเข้มข้นมากขึ้น กรณีที่กระทำผิดหลายครั้ง ควรเสนอให้ยึดใบอนุญาต และดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย อย่างจริงจัง อีกทั้งต้องมีการรายงานผลข้อมูลผลการดำเนินการดำเนินคดีของตำรวจ ส่วนด้านวิศวกรรมจราจร แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีและแขวงทางหลวงชนบท ต้องมีการพิจารณาแนวทางการแก้ไขการแก้ไขจุดเสี่ยงเพิ่มเติม นอกจากนี้ ยังคุมเข้มเรื่องของรถตู้โดยสาร/รถจักรยานยนต์รับจ้าง โดยขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ตำรวจภูธรจังหวัด ใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเข้มข้น  ตลอดจนการตรวจสอบช่วงอายุของเด็กและเยาวชนที่เจาะลึกถึงสถานศึกษา เพื่อการช่วยเหลือในด้านต่างๆอย่างรวดเร็ว

ด้าน นายเอกภพ  จันทร์เพ็ญ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวกล่าวเพิ่มเติมว่า ได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิกู้ภัย ทั้งของเอกชนและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความพร้อม ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละจุดบริการด้วย ซึ่งมีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมให้ความช่วยเหลือ รวมถึงหน่วยแพทย์รถฉุกเฉินเคลื่อนที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันท่วงที ต่อผู้ประสบภัยอุบัติเหตุ   เพื่อเป็นแนวทางในการรณรงค์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น