จังหวัดนครปฐมประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

วันที่ 1 มกราคม 2563 ที่บริเวณลานด้านข้างพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีถวายราชสักการะบวงสรวง พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้น ปวงพสกนิกรชาวไทยจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญานามว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้ร่วมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม หน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึกและมหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 18 ประจำปี 2563 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 ธันวาคม62 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2563 ณ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ ภายในงานมรการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า กิจกรรมส่งเสริมสืบสานวัฒนธรรมไทย ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของเครือข่าย และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครปฐมอีกด้วย
สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม- ภาพ/ข่าว​