เตรียมพบความยิ่งใหญ่ตระการตา 1 ปี มีครั้งเดียว งานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ที่สุพรรณบุรี

ที่พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายภูสิต สมจิตต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานอนุสรณ์ดอนเจดีย์ ประจำปี 2563 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2563 รวม 15 วัน 15 คืน ณ อนุสรณ์ดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

เพื่อเชิดชูวีรกรรมอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยนำเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย  และร่วมรำลึกถึงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ที่สามารถกอบกู้เอกราชให้ชาติไทย มีความเป็นอิสรภาพจนถึงทุกวันนี้ ด้วยชุดการแสดงแสงสีเสียง ช้าง ม้า และนักแสดงกว่าร้อยชีวิต ผ่านยุทธหัตถี ซึ่งเป็นการทำศึกบนหลังช้างที่ยิ่งใหญ่และสมจริง โดยทำการแสดงรวม 10 วันๆ ละ 1 รอบ โดยเริ่มแสดงตั้งแต่เวลา 19.30 น.ทุกรอบได้แก่วันที่ 18, 19, 20, 24, 25, 26, 29, 30, 31 มกราคม และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563

โดยจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ส่วนราชการ และภาคเอกชน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน กำหนดจัดงานดังกล่าวขึ้น

นอกจากนี้ ยังมีการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย อาทิ การออกร้านนิทรรศการ “ของดีวิถีคนเมืองเหน่อ” ของอำเภอทั้ง 10 อำเภอ การจัดนิทรรศการศาสตร์พระราชาตามรอยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชและพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงเวทีกลาง การประกวดร้องเพลงเยาวชน ประชาชน/ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดธิดาดอนเจดีย์ การออกร้านธารากาชาด/เฮฮาพาโชค การแสดงดนตรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ มากมาย พร้อมรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน พ่อค้าแม่ค้า ชุมชนท้องถิ่น และประชาชน ได้รับทราบและตระหนักถึงการลดปริมาณขยะ “งดการใช้ถุงพลาสติก Say No to Plastic Bags”