นายกบุญชู ปิดบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ 7

ที่สนามกีฬาโรงเรียนบรรหาร-แจ่มใส วิทยา 1 อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี นายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานปิดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนเงินล้าน อบจ.สุพรรณบุรี ลีกคัพ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ปีที่ 7 เลก 2 พร้อมมอบถ้วยรางวัลและรางวัลให้ทีมชนะเลิศ ดิวิชั่น 1 ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 1 จำนวน 20,000 บาท  รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.ศรีประจันต์เมธีประมุข รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.อู่ทอง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.หนองหญ้าไซวิทยา ส่วนในระดับดิวิชั่น 2 รางวัลชนะเลิศได้แก่ ร.ร.ศาลาตึกวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ รร.เทศบาลพระงาม รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.กาญจนานุเคราะห์ และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.เทพมงคลรังสี
ส่วนที่สนามโรงเรียนวังหว้าราษฎร์สามัคคี อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ดิวิชั่น 1 ทีมชนะเลิศได้แก่ ร.ร.หนองหญ้าไซวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.วิสุทธรังสี รองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.ศรีประจันต์เมธีประมุข และ ดิงวิชั่น 2 ทีมชนะเลิศได้แก่ ร.ร.กาญจนนุเคราะห์ รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ร.ร.ศาลาตึกวิทยา รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ร.ร.อู่ทอง และรองชนะเลิศอันดับ 3 ได้แก่ ร.ร.พระปฐมวิทยาลัย

สำหรับ การแข่งขันดังกล่าว อบจ.สุพรรณบุรี ได้จัดการแข่งขันเป็นปีที่ 7 ระหว่างวันที่ 16 พ.ย.62- 14 ม.ค.63เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักกีฬาฟุตบอลเยาวชนและส่งเสริมการเล่นฟุตบอลให้แพร่หลายในจังหวัดสุพรรณบุรี รวมทั้งเป็นการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศและการเป็นนักกีฬาอาชีพต่อไป