สคร. 5 ราชบุรี แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในช่วงเทศกาลตรุษจีน

สคร.5 ราชบุรี

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค แนะยึดหลัก สุก ร้อน สะอาด ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในช่วงเทศกาลตรุษจีน แนะประชาชนควรเลือกซื้ออาหารจากแหล่งผลิต ที่น่าเชื่อถือ การปรุงอาหารควรคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก

นายแพทย์สมาน ฟูตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะถึงนี้ มีโอกาสที่จะมีผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษเพิ่มขึ้น เนื่องจากประชาชนจะซื้ออาหาร เครื่องเซ่นไหว้ ผัก ผลไม้ และเนื้อสัตว์สำหรับไหว้เทพเจ้าและบรรพบุรุษ อาหารบางอย่างที่เสร็จสิ้นจากการไหว้เจ้า เมื่อสัมผัสกับอากาศภายนอกเป็นเวลานานโดยไม่มีภาชนะปิดไว้ให้มิดชิดอาจเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อโรคได้

นายแพทย์สมาน กล่าวต่อไปว่า สำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนนี้ การปรุง การเก็บอาหาร ขอแนะนำให้ประชาชนเน้นความสะอาด ปลอดโรค ปลอดภัย ปราศจากการปนเปื้อน อาหารที่ใช้ไหว้เจ้า ทั้งอาหารสดและอาหารแห้งควรเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่เชื่อถือได้ ตรวจสอบความสะอาดก่อนนำมาทำพิธีหรือนำมาปรุงอาหาร ไม้ให้เชือกฟางและก้านธูปสัมผัสกับอาหารและควรลดการรับประทานอาหารที่เสี่ยงต่อสารปนเปื้อนให้มากที่สุด ที่สำคัญขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด” โดยรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ด้วยความร้อน เก็บถนอมอาหารอย่างถูกวิธี และก่อนหยิบจับอาหารควรล้างมือให้สะอาดทุกครั้ง อาการของผู้ป่วยโรคอาหารเป็นพิษจะมีอาการคลื่นใส้ อาเจียน ปวดท้อง ถ่ายอุจจาระเหลวหรือเป็นน้ำมากกว่า 3 ครั้งต่อวัน ปวดศรีษะ คอแห้งกระหายน้ำ ในรายที่มีอาการถ่ายอุจจาระมากๆผู้ป่วยอาจมีภาวะช็อกหมดสติได้ การช่วยเหลือเบื้องต้นควรให้จิบน้ำผสมเกลือแร่บ่อยๆเพื่อป้องกันไม่ให้ร่างกายขาดน้ำ ถ้าอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็ว หากประชาชนมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี เบอร์ติดต่อ 032310804 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422 นายแพทย์สมาน กล่าวปิดท้าย