เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมบริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง ”โครงการเตียงให้ยืม”

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมบริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง ”โครงการเตียงให้ยืม”

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน)เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อม ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ได้บริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง ใน”โครงการเตียงให้ยืม”โดยมี นางฐิติรัตน์ เค้าภูไทย ผู้อำนวยการสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทน”หลวงพี่น้ำฝน”ไปมอบให้กับผู้ป่วยที่นอนติดเตียงในเขตจังหวัดนครปฐม ผู้สูงอายุที่ป่วยเป็นโรคอัมพฤกษ์อัมพาต และผู้ป่วยเรื้อรังที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งเป็นเตียงเพื่อใช้สำหรับผู้ป่วยสูงอายุ ที่ต้องการความดูแลในระดับสูง

เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมบริจาคเตียงให้กับผู้ป่วยติดเตียง ”โครงการเตียงให้ยืม”
ทางด้าน“หลวงพี่น้ำฝน” ได้กล่าวว่า เตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียงนี้เป็นเตียงใน ”โครงการเตียงให้ยืม”โดยไม่มีกำหนดเพื่อความอำนวยความสะดวกให้กับผู้ป่วยที่ป่วยติดเตียงเพราะผู้ป่วยกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูง และแทบไม่มีทางหายขาด กลายเป็นยิ่งสร้างภาระให้กับทั้งครอบครัวผู้ป่วยและสถานพยาบาลในท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบในการดูแล อาตมาจึงมีความเป็นห่วงและหากไม่มีกิจนิมนต์ว่างเว้นก็จะออกไปมอบสิ่งของให้กำลังใจให้กับผู้ป่วยที่นอนป่วยติดเตียงที่เป็นงานของคณะสงฆ์อยู่แล้ว และอาตมาจะคอยดูแลช่วยเหลือสาธารณะประโยชน์ เพื่อสังคม ตามคำที่ว่า บ้าน วัด โรงเรียน คือ บวร เป็นการให้เพื่อสังคมดีขึ้นของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันสืบต่อไป