เกษตรกรจำนวนมาก ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่อำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี

เกษตรกรจำนวนมาก ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่อำเภอหนองหญ้าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
     วันนี้ (19 ก.พ.63) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าไซ หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหญ้าไซ อำเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรีจัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรที่ประสบปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประชาชนได้รับความรู้ด้านวิชาการ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านการเกษตร เพื่อการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรในคราวเดียวกัน
โดยกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงาน ประกอบด้วย การให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่จำนวน 11 คลินิก ได้แก่คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมงคลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชีคลินิกข้าว คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอื่นๆ ประกอบด้วย คลินิกบริการด้านศัตรูพืช คลินิกขยายพันธุ์พืช เป็นต้น โดยมีเกษตรกรชาวอำเภอหนองหญ้าไซ และอำเภอใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันเป็นจำนวนมาก
     นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ขอให้พี่น้องเกษตรกรที่มาร่วมงานนี้ ได้ใช้โอกาสให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยเข้ารับบริการหรือขอรับคำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ตามคลินิกต่าง ๆ ให้มากที่สุด เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับกลับไปแก้ไขปัญหาและพัฒนาอาชีพให้มีความเจริญก้าวหน้าและยั่งยืนต่อไป