ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ (H.E. Mr. Han Qide) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) และในฐานะประธานสมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการลดอาวุธ

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ

               วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 นาฬิกา ณ ห้องรับรองพิเศษ ชั้น 2 อาคารรัฐสภา 2 ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ (H.E. Mr. Han Qide) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีน (CPPCC) และในฐานะประธานสมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการลดอาวุธ (Chinese People’s Association for Peace and Disarmament : CPAPD) และคณะ ในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจ และเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ด้านการปกครองร่วมกัน

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ

โอกาสนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้กล่าวต้อนรับคณะของรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติจีนและคณะผู้แทนจากสมาคมประชาชนจีนเพื่อสันติภาพและการลดอาวุธด้วยความยินดี พร้อมกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนซึ่งอยู่ในระดับดียิ่งมาโดยตลอด โดยได้มีการไปมาหาสู่กันในทุกระดับ ทั้งในระดับราชวงศ์ ระดับรัฐบาล ระดับรัฐสภา หรือแม้แต่ในระดับประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นจำนวนมากในแต่ละปี จึงหวังว่าการมาเยือนครั้งนี้จะเป็นโอกาสดีที่จะส่งเสริมมิตรภาพระหว่างกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ยังได้กล่าวชื่นชมนโยบายของประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ในการให้ความสำคัญกับภูมิภาคในประชาคมอาเซียนภายใต้ยุทธศาสตร์ “หนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง” (One Belt, One Road) โดยเชื่อมั่นว่าจะเชื่อมโยงประเทศต่าง ๆ ในโลกให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ขณะที่สมาคม CPAPD จะเป็นส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการช่วยสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้น

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ

ด้าน นายหาน ฉี่เต๋อ ได้กล่าวขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่น พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสมาคม CPAPD ว่าเป็นสมาคมเพื่อสันติภาพระดับชาติที่ใหญ่ที่สุดของจีน มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดการใช้อาวุธนิวเคลียร์ ส่งเสริมสันติภาพและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน สำหรับการมาเยือนครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งที่ 2 ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ภายในประเทศไทยในทิศทางที่ดีขึ้น สำหรับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง มีการสนับสนุนในหลาย ๆ ด้าน รวมถึงมีการประยุกต์ใช้ประสบการณ์ของแต่ละฝ่ายเพื่อผลประโยชน์ร่วมกัน ทั้งนี้ยืนยันว่าจีนพร้อมให้ความร่วมมือปฏิบัติตามนโยบาย One Belt, One Road ไม่แทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่าง ๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีการพัฒนาร่วมกันเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันที่ดีในอนาคตต่อไป

ศาสตราจารย์พิเศษ พรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ให้การรับรอง นายหาน ฉี่เต๋อ