ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in love @เขาชะงุ้ม”

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in love @เขาชะงุ้ม”

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. นางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี พร้อมด้วย นายธวัล ศุภสร พนักงานการตลาด 5, นายบำรุง นกแก้ว พนักงานการตลาด 3 และน.ส.พัฒิยา หงษ์ทอง ลูกจ้าง กขต. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in love @เขาชะงุ้ม” ณ ศูนย์วิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี โดยท่านวิสาห์ พูลศิริรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in love @เขาชะงุ้ม”
ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in love @เขาชะงุ้ม”

ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานราชบุรี ร่วมพิธีเปิดงาน “มหัศจรรย์พรรณไม้ภาคตะวันตก Ratchaburi in love @เขาชะงุ้ม”

โดยงานจะมีขึ้นระหว่างวันที่ 25 ก.พ. ถึง 1 มี.ค. 2563 ที่เขาชะงุ้ม เที่ยวชมได้ตั้งแต่เวลา 08.00-18.00 น. ซึ่งจะได้พบกับโซนต่างๆ ที่สวยงาม ทั้งลานพรมดอกไม้ ซุ้มไม้ดอกไม้ประดับ เขาวงกต การจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และ Mascot น้องลูกรัง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนดินที่เสื่อมโทรม ที่รัชกาลที่ 9 มีแนวพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาจนสามารถเป็นดินที่ใช้ในการเพาะปลูกได้