การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม

วันเสาร์ที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกรุงเทพมหานคร โดยนางสาว พิมพกานต์ พิพิธธนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงาน มอบหมายให้ นางชฎารัตน์ ดวงมณี พนักงานการตลาด ๓ และนางสาวจิดาภา คารวานนท์ เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศิลปะวัฒนธรรม วัดและศาลเจ้าย่านเยาวราช ร่วมกับสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร โดยมีวิทยากรนำชม คือ อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านศิลปะวัฒนธรรมของสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร
ในการนี้ สกท.ได้สนับสนุนค่าอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารตั้งใจอยู่ ให้แก่สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยศิลปากร ตามโครงการ Treasure bangkok สมบัติเมืองกรุง ปี ๒ โดยแผนการเดินทางจัดกิจกรรมท่องเที่ยววัดและศาลย่านเยาวราช ดังนี้

ย่านเจริญไชย ถนนพลับพลาไชยและตรอกเจริญไชย เป็นชุมชนชาวจีนในไทย เป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ปัจจุบันเป็นตลาดศูนย์รวมสินค้าเครื่องเซ่นไหว้และเครื่องแต่งงานของชาวจีนในประเทศไทย

วัดคณิกาผล แต่เดิมชื่อวัดใหม่ยายแฟง เป็นวัดไทยในพุทธศาสนามหานิกาย โดยวัดตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับสถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย ๒

ศาลเจ้าไต้ฮงกง สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๕๒ เป็นศาลเจ้าที่สำคัญที่สุดในย่านเยาวราช และเป็นที่ตั้งของมูลนิธิป่อเต็กตึ้ง

ศาลเจ้าหลีแต้เมี้ยว สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๔๕ โดยชาวจีนแคะที่อพยพเข้ามาไทยในปลายราชวงศ์ชิง เมื่ออพยพย้ายถิ่นก็ยังคงสืบต่อศรัทธาด้วยการสร้างศาลเจ้า ซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาวจีนเพื่อให้คงอยู่ต่อไป

วัดเล่งเน่ยยี่ มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานกว่า ๑๔๐ ปี ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น “วัดมังกรกมลาวาส” สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นวัดจีนที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย และเป็นที่คุ้นเคยในหมู่ชาวไทยเชื้อสายจีน ชาวจีนจากต่างประเทศ และนักแสวงบุญ โดยมักมาขอพรเพื่อสิริมงคล สะเดาะเคราะห์สำหรับผู้ที่เกิดปีชงในแต่ละปี

วัดกันมาตุยาราม สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๐๗ วัดธรรมยุตเล็กๆ แต่มีชื่อเสียงโด่งดังมากในอดีต โดยบริเวณวัดค่อนข้างคับแคบ ปูชนียสถานสำคัญ มีเจดีย์ทรงระฆังคว่ำแบบลังกาและภาพจิตกรรมฝาผนังในพระอุโบสถ

วัดบำเพ็ญจีนพรต เป็นวัดจีนวัดแรกในประเทศไทย ซึ่งวัดเป็นตึกแถวอยู่ในตรอกแคบๆ ชื่อ “ตรอกเต๊า”

วัดชัยภูมิการาม หรือ วัดญวณตลาดเก่า เป็นวัดลอยฟ้าอยู่บนตึกจอดรถชั้น ๗ โดยมีโบสถ์อยู่ชั้นที่ ๘ ซึงวัดแห่งนี้ใช้เวลาสร้างกว่า ๒๐ ปี และเพิ่งทำพิธีเปิดโบสถ์ไปเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๓

ตรอกอิสรานุภาพ (เล่งบ้วยเอี๊ยะ) ถือว่าเป็น Signature ของเยาวราช เป็นตลาดขายอาหารแห้ง อาหารสดแบบจีนที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มักมาจับจ่ายใช้สอย

ทั้งนี้ ตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้มีมาตรการป้องกันตามมาตราการสาธารณะสุข โดยในบางที่มีป้ายติดบอกค่าฝุ่น P.M. ๒.๕ประจำวัน และจัดให้มีเจลล้างมือไว้ตามจุดต่างๆอย่างทั่วถึง สำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่