โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน นักท่องเที่ยวลดลง แต่มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติบางส่วนพักอาศัยเนื่องจากไม่สามารถกลับประเทศได้ เพราะว่าในบางประเทศได้ปิดประเทศ

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน

นายสลิล โตทับเที่ยง ประธานหอการค้ากลุ่มอันดามัน กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ส่งผลกระทบขยายเป็นวงกว้าง สร้างความหวาดวิตก ให้กับประชาชนเป็นอย่างมาก ส่งผลให้ในบางประเทศห้ามคนออกจากประเทศ ในส่วนของประเทศไทยก็มีการกักพื้นที่สำหรับคนที่มาจากพื้นที่เสี่ยงเป็นเวลา 14 วัน จึงทำให้การเดินทางเข้ามาในพื้นที่อันดามันลดน้อยลง อย่างไรก็ตามยังมีนักท่องเที่ยวที่อยู่มาก่อนหน้านี้ยังไม่ถึงเวลากลับ แต่พอถึงเวลากลับ บางประเทศก็ปิดปิดประเทศห้ามเดินทางเข้าออก จึงทำให้นักท่องเที่ยวต้องพักอาศัยอยู่ตามโรงแรมหรือรีสอร์ทต่อไป

โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวในกลุ่มอันดามัน
ในส่วนของเศรษฐกิจนั้นจะเห็นได้ว่าทุกคนมีความกังวลการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางหอการค้า ขอแจ้งประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนกว่าสินค้าจะขาดแคลน เนื่องจากผู้ผลิตยังมีการผลิตสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการส่งสินค้าอย่างต่อเนื่อง ทำให้สินค้าไม่ขาดแคลนอย่างแน่นอน ส่วนหน้ากากอนามัยที่ขาดแคลนนั้น ประชาชนสามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าทดแทนได้ และที่สำคัญคือการแชร์ข่าวส่งต่อๆกัน ซึ่งข่าวที่ไม่ได้ผ่านการกรองจะทำให้เกิดความตื่นตระหนกมากยิ่งขึ้น ข่าวที่ไม่จริงอาจจะสงไปไกลถึงต่างประเทศ ดังนั้นในขณะนี้ผู้ประกอบการควรหันมาพัฒนาตอเอง พัฒนาบุคลากรปรับปรุงสถานที่ของตนเอง เมื่อผ่านช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไปแล้ว นักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาท่องเที่ยว ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจะเป็นนักท่องเที่ยวที่ใส่ใจในเรื่องสุขอนามัยมากขึ้น และมั่นใจว่าหากผ่านพ้นสถานการณ์ไปแล้ว นักท่องเที่ยวจะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวไม่เฉพาะอันดามันแต่เข้ามาท่องเที่ยวใประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน

มนต์เจริญ ศรีมงคล จ.ตรัง ข่าว/ภาพ