จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 พบผู้ป่วยยืนยันรับการรักษา 5 ราย และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังอยู่ระหว่างรอผล 4 ราย

จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 พบผู้ป่วยยืนยันรับการรักษา 5 ราย และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังอยู่ระหว่างรอผล 4 ราย

วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2563 ที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ร้อยตรีพงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วยนายแพทย์สามารถ ถิระศักดิ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม แพทย์หญิงดารารัตน์ รัตนรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 ของจังหวัดนครปฐม ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ Covid- 19 จ.นครปฐมมีผู้ป่วยยืนยันสะสม 6 ราย กลับบ้านแล้ว 1 ราย (ตั้งแต่ 24 ม.ค.63 ) ส่วนอีก 5 รายกำลังรับการรักษาและมีอาการดีขึ้นโดยลำดับ และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังสังเกตอาการ ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 4 ราย

ขณะที่ผู้เข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง 106 ราย กลับบ้านแล้ว 102 ราย เนื่องจากตรวจไม่พบเชื้อ สำหรับผู้ที่ต้องกักกันตัวเองที่บ้านสะสมทั้งหมด 64 ราย กักกันตัวครบกำหนด 14 วันแล้ว 37 ราย และยังอยู่ในระยะเฝ้าระวัง 14 วัน อีก 27 ราย

โดยที่ผ่านมานับตั้งแต่เกิดสถานการณ์ โควิด-19 ในประเทศไทยจนถึงขณะนี้ จังหวัดนครปฐม มีผู้ที่เข้าระบบเฝ้าระวังสะสมรวมทั้งหมด 112 ราย และสามารถบริหารจัดการด้านการสาธารณสุข จนเหลือผู้ป่วยยืนยันที่กำลังรับการรักษาอยู่ในขณะนี้ 5 ราย รวมถึงผู้ที่สังเกตอาการอยู่ระหว่างรอผลทางห้องปฏิบัติการ 4 ราย และอยู่ในระยะกักกันตนเอง 14 วันที่บ้าน 27 คน สำหรับผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันสะสมทั้ง 6 ราย ประกอบด้วย
รายที่ 1 เป็นผู้ป่วยหญิงไทยที่เดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน เข้ารับการรักษาระหว่างวันที่ 15-24 มกราคม 2563 เป็นผู้ป่วยรายแรกของประเทศไทย ซึ่งได้รับการรักษาจนหาย ผลตรวจยืนยันว่าไม่พบการติดเชื้อแล้ว ปัจจุบันแข็งแรงดี

จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 พบผู้ป่วยยืนยันรับการรักษา 5 ราย และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังอยู่ระหว่างรอผล 4 ราย
รายที่ 2 หญิงไทย อายุ 45 ปี เป็นผู้ป่วยที่เดินทางกลับจากประเทศอิตาลี เมื่อ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลเอกชน ปัจจุบันยังนอนรับการรักษาภายในโรงพยาบาลนครปฐม โดยรับการรักษาตามมาตรฐานและได้รับยาต้านไวรัส ปัจจุบัน สบายดี ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่เหนื่อย รับประทานอาหารได้ดี วันนี้ได้ส่งตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาภาวะปลอดเชื้อCOVID-19 ขณะนี้รอผลตรวจ
รายที่ 3 ชายไทย อายุ 47 ปี เป็นผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยรายที่ 2 ผลตรวจยืนยันพบการติดเชื้อ COVID-19 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2563 จากโรงพยาบาลเอกชนแห่งเดียวกัน แรกรับมีอาการไอ เจ็บคอ และผลเอกซเรย์ปอดพบความผิดปกติ ปัจจุบันยังนอนรับการรักษาภายในโรงพยาบาลนครปฐม โดยรับการรักษาตามมาตรฐาน ได้รับยาฆ่าเชื้อและได้รับยาต้านไวรัส อาการปัจจุบันสบายดี ไม่มีไข้ ไม่ไอ ไม่เหนื่อย รับประทานอาหารได้ดี วันนี้ได้ส่งตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาภาวะปลอดเชื้อ COVID-19 ขณะนี้รอผลตรวจ รายที่ 4 หญิงไทย อายุ 29 ปี มีประวัติสัมผัสประชากรกลุ่มเสี่ยง (นักท่องเที่ยวจีน) มีอาการไอ มีน้ำมูก ได้รับการตรวจที่โรงพยาบาลเอกชน ผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 รับไว้รักษาที่ห้องแยกโรคความดันลบ โรงพยาบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 อาการปัจจุบัน สบายดี ไม่เหนื่อย นอนหลับได้ วันนี้ได้ส่งตรวจเพิ่มเติม เพื่อหาภาวะปลอดเชื้อ COVID-19 ขณะนี้รอผลตรวจ
รายที่ 5 เด็กหญิงไทย อายุ 6 ปี มีประวัติสัมผัสใกล้ชิด ผู้ป่วยรายที 4 มีอาการไข้ต่ำๆ มีน้ำมูก ไอมีเสมหะ ผลการตรวจเบื้องต้น พบการติดเชื้อ COVID-19 ขณะนี้รอผลตรวจยืนยันจากอีกห้องปฏิบัติการ รายที่ 6 ชายไทย อายุ 69 ปี มีประวัติไปสนามมวยราชดำเนิน ได้รับผลการตรวจยืนยัน COVID-19 เป็นบวก ที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ณ วันที่ 21 มีนาคม 2563 เบื้องต้นมีอาการไอ เจ็บคอ เหนื่อย ปัจจุบันเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนครปฐม ผลเอกซเรย์ปอดพบความผิดปกติ แพทย์ได้ให้การรักษาด้วยยาต้านไวรัส และสังเกตอาการใกล้ชิด

จังหวัดนครปฐม ชี้แจงสถานการณ์ Covid-19 พบผู้ป่วยยืนยันรับการรักษา 5 ราย และมีผู้เข้าข่ายเฝ้าระวังอยู่ระหว่างรอผล 4 ราย

จึงขอให้ขอให้ผู้ที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน หรือเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีรายงานการระบาด แยกกักตัวที่บ้าน เป็นเวลา 14 วัน วัดอุณหภูมิร่างกายทุกวัน หากพบว่ามีไข้ ร่วมกับอาการทางเดินหายใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หอบเหนื่อย ให้รีบไปพบแพทย์ โดยแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ หรือแจ้ง 1669 เพื่อประสานการรับตัว ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ ปิดปากจมูกด้วยกระดาษทิชชูทุกครั้งที่ไอจาม หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดบุคคลอื่นในที่พักอาศัย โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และอยู่ห่างจากคนอื่นไม่น้อยกว่า 1 – 2 เมตร หรือ 1 – 2 ช่วงแขน ใช้เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด แยกห้องนอน แยกของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น เสื้อผ้า ผ้าเช็ดหน้า ผ้าห่ม ผ้าเช็ดตัว จาน ชาม ช้อน แก้วน้ำ หลอดดูดน้ำ โทรศัพท์ รวมทั้งให้แยกทำความสะอาด แยกน้ำดื่มเฉพาะ แยกสำรับอาหาร ไม่รับประทานอาหารร่วมกับคนในครอบครัว แยกขยะที่ปนเปื้อนน้ำมูก น้ำลาย เช่น หน้ากากอนามัย กระดาษทิชชู ให้เก็บรวบรวมและทำลายเชื้อทุกวัน โดยใส่ถุงขยะ 2 ชั้น ทำลายเชื้อโดยราดด้วยน้ำยาฟอกขาว แล้วมัดปากถุงให้แน่น สำหรับประชาชนทั่วไป ขอให้สร้างสุขอนามัย ยึดหลัก “ลด เลี่ยง ดูแล” คือ
– ลดความเสี่ยง ด้วยการเว้นระยะห่างจากจากผู้อื่นไม่น้อยกว่า1เมตร เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสโรคจากผู้อื่น การล้างมือด้วยน้ำ และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ให้บ่อยขึ้น หากรู้สึกไม่สบาย ไอ จาม ให้สวมหน้ากากอนามัย
– เลี่ยงการเดินทางไปในพื้นที่ที่มีการระบาดและพื้นที่ที่มีคนหนาแน่น เลี่ยงการใช้มือสัมผัสหน้า

ทั้งนี้ ประชาชนสามารถประเมินความเสี่ยงก่อนมาโรงพยาบาลต่อการติดเชื้อ COVID-19 ด้วยแบบประเมินออนไลน์โรงพยาบาลราชวิถีhttps://bit.ly/2x8LLD6 และติดตามสถานการณ์ ข้อมูลข่าวสารได้ทาง เว็บไซต์https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/ และ “ไทยรู้ สู้โควิด” ทาง Twitter, Facebook, Line official, TikTok และChatBot 1422 ทาง ID : @COVID-19 หรือสายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 ตลอด 24 ชั่วโมงสนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ/ข่าว