ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี คุมเข้มมาตรการเร่งด่วนป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างมีประสิทธิภาพ

ที่ห้องประชุมหลวงทรงพล ชั้น 3 ศาลากลาง จ.สุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 5/2563 โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีได้ขอความร่วมมือท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการค้นหา เฝ้าระวัง และป้องกันโรคระดับอำเภอและหมู่บ้าน กรณีผู้เดินทางกลับจากกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล และได้แจ้งถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 นอกจากนี้ ยังได้แจ้งแนวทางการทำความสะอาดสำหรับพื้นที่ที่สัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา2019 และพื้นที่ส่วนกลาง ในสถานที่ที่ไม่ใช่สถานพยาบาลด้วย
ทั้งนี้ที่ประชุมมีมติ ยกเลิกคำสั่ง เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤติการณ์จากโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ออกมาแล้ว จำนวน 2 ฉบับ โดยจะออกคำสั่งใหม่ที่มีความรัดกุมและสอดคล้องกับประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 2 ต่อไป

  ด้านนายแพทย์สมาน ฟูตระกูล  ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี ขอความร่วมมือให้ประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกนอกบ้านในระยะนี้ ที่สำคัญต้องล้างมือบ่อยๆ ด้วยเจล หรือสบู่ ครั้งละไม่ต่ำกว่า 20 วินาที