สุพรรณบุรี เตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบ อบต.-เทศบาล ทำเฉยโควิด-19

นายวัฒนา ยั่งยืน ปลัดจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่านายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผวจ.สุพรรณบุรี ได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดฯติดตามเรื่องการทำหน้ากากอนามัย และพัฒนาการจังหวัดฯติดตามการทำหน้ากากอนามัยในกลุ่มสตรี กลุ่มอาชีพ กองทุนหมู่บ้าน โดยกำชับให้เร่งดำเนินการให้ทำให้เร็ว เพื่อให้ประชาชนได้มีหน้ากากอนามัยใช้อย่างทั่วถึงทุกคนจังหวัดสุพรรณบุรี อย่าให้ตกหล่น โดยมอบหมายให้ทีม รอง ผวจ. ปลัดจังหวัดฯ คอยติดตามผลการดำเนินงานของ อบต. เทศบาล ว่าได้ดำเนินการอย่างจริงจังแค่ไหน ถ้าที่ใดไม่ปฎิบัติหรือนิ่งเฉยไม่ช่วยเหลือชาวบ้าน จะได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป
อย่างไรก็ตามในส่วนของจังหวัดสุพรรณบุรี พบว่ามี อบต. เทศบาล หลายแห่งมีความกระตือรือร้นในเรื่องดังกล่าวอย่างมากต้องขอชมเชย โดยเฉพาะ ทีมผู้บริหารของ อบต.กฤษณา อ.บางปลาม้า ทราบมาว่าได้จัดทำหน้ากากอนามัยและแจกเจลให้กับชาวบ้านอย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือน เป็น อบต.แรก ของอำเภอ ตั้งแต่เริ่มเกิดเหตุการณ์ไวรัสโคโรนา  จึงอยากให้ท้องถิ่นอื่นควรนำไปเป็นแบบอย่าง เพราะเป็นการสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในพื้นที่