อุตุฯสุพรรณบุรี เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและความเสียหาย
นายสมนึก สวนดอกไม้   ผู้อำนวยการสถานีอุตุนิยมวิทยาสุพรรณบุรี แจ้งเตือนเกษตรกรในภาคกลาง ว่า ในระยะ 1-2 วันนี้  อากาศร้อนถึงร้อนจัด โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ กับมีลมกระโชกแรง และลูกเห็บตกบางแห่ง รวมทั้งฟ้าผ่า เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว  ซึ่งในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยไม่ควรเข้าใกล้สิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง ป้ายโฆษณาสูง ๆ และต้นไม้ใหญ่ ขณะลมแรง เนื่องจากระยะนี้เป็นช่วงเปลี่ยนจากฤดูร้อนเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศแปรปรวน โดยจะมีอากาศร้อนในบางช่วงสลับกับมีฝนตกในบางวัน เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง
ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย รวมทั้งดูแลหลังคาโรงเรือนอย่าให้รั่วซึม แผงกำบังฝนสาดอยู่ในสภาพใช้งานได้ตามปกติ