ผู้ว่าฯสุพรรณบุรี มอบเงินสนับสนุนสร้างห้องตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช 100,000 บาท จากบริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟู้ดส์ จำกัด
วันนี้ (21 พ.ค. 2563) ที่บริเวณห้องโถงชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วย น.พ.พงษ์นรินทร์ ชาติรังสรรค์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมรับมอบเงินจำนวน 100,000 บาท จาก นางสุวรรณา จิวัฒนไพบูลย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซองเดอร์ ไทยออร์กานิคฟู้ดส์ จำกัด และครอบครัว เพื่อสนับสนุนการสร้างห้องตรวจโรคติดเชื้อทางเดินหายใจ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช

พร้อมกันนี้ ขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนมอบสิ่งของเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างต่อเนื่อง