ตรัง ตรวจการเว้นระยะห่างของประชาชนทำธุรกรรมที่ธนาคาร
รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ลงพื้นที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ธนาคารของรัฐ เนื่องจากมีประชาชนแงะเกษตรกรมาใช้บริการจำนวนมาก 

    นายขจรศักดิ์  เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง  พร้อมด้วยนายภานุวัฒน์  พูลสวัสดิ์  ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง  เดินทางลงพื้นที่ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารักษ์จันทน์  เพื่อตรวจการจัดพื้นที่ให้กับประชาชนและเกษตรกรที่เดินทางมาใช้บริการของธนาคาร พบว่ามีประชาชนมารอรับบัตรคิวตั้งแต่ 6 โมงเช้า เพื่อต้องการคิวแรกๆจะได้ไม่ต้องรอนาน และมีการแยกประเภทผู้ใช้บริการ ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขารักษ์จันทน์  มีผู้ใช้บริการวันละ 500 คน  จากนั้นได้เดินทางไปที่ธนาคารออมสิน สาขาตรัง พบว่าเจ้าหน้าที่ธนาคารออมสิน ได้มีการจัดเตรียมสถานที่ให้ประชาชนได้นั่งรอคิว และมีการแจกน้ำดื่มพร้อมขนม ให้กับประชาชนที่มารอบริการ ที่ธนาคารออมสินมีประชาชนมาใช้บริการ ประมาณ 500 คน   และเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง ซึ่งเป็นที่สุดท้ายของการลงพื้นที่ตรวจนั้น พบว่ามีประชาชนมาใช้บริการประมาณ 600 คน  โดยทางธนาคารได้จัดสถานที่ เก้าอี้ให้ประชาชนได้นั่งรอ การแจกบัตรคิวให้ประชาชน รอเรียกตามคิว เพื่อความสะดวก

นายขจรศักดิ์   เจริญโสภา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่าการลงพื้นที่ตรวจสถานที่การดำเนินงานของธนาคารทั้ง 3 ธนาคารนั้น เพื่อต้องการสอบถามข้อมูลและการแก้ปัญหาของธนาคาร เนื่องจากประชาชนและเกษตรกรมาดำเนินการธุรกรรม  ส่วนใหญ่จะมาเบิกเงินที่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐบาล  การร้องทุกข์ของประชาชนที่ยังไม่รับเงินเยียวยา และอื่นๆ อีกทั้งพบว่าธนาคารได้มีการจัดสถานที่บริการประชาชนเป็นไปด้วยความเรียนร้อยมีการเว้นระยะห่างของประชาชน การตรวจวัดอุณหภูมิ ก่อนที่จะเข้าไปในธนาคาร เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทั้งนี้ประชาชนที่มารอบริการจนวนมากนั้น ส่วนหนึ่งจากประชาชนไม่ทำบัตร ATM เนื่องจากการจ่ายเงินค่าบัตร ATM นั้นเป็นการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย และต้องเสียค่าธรรมเนียมรายปี จึงส่งผลให้ประชาชนและเกษตรกรเดินทางมาจำนวนมากในแต่ละวัน