ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 15/2563 เน้นทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

ผู้ว่าฯ นครปฐม เป็นประธานประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 15/2563 เน้นทุกภาคส่วนเร่งดำเนินการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ห้องประชุมพิมานปฐม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครปฐม เพื่อขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 15/2563

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม กล่าวว่า สิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการคือ การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ขอให้ทุกภาคส่วนช่วยกันดูแล กรณีมีผู้ตกสำรวจไม่ว่ากรณีใด หากมีการร้องขอความช่วยเหลือ ให้รวบรวมความต้องการรายงานให้ทางจังหวัดทราบโดยด่วน

นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชนทุกคน ให้ความสำคัญกับการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง ล้างมือ และไม่ไปในสถานที่แออัด รวมทั้งสแกนแพลตฟอร์มไทยชนะ ทุกครั้งขณะเข้าและออกสถานประกอบการ ร้านค้า และติดต่อหน่วยงานต่างๆ เพื่อประโยชน์ของตนเอง ทั้งนี้ ได้สั่งการให้หน่วยงานภาครัฐ และท้องถิ่น ทุกแห่งใช้แพลตฟอร์มไทยชนะ เช่นเดียวกับสถานประกอบการ ร้านค้าต่างๆ

 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม ภาพ /ข่าว