ตรัง อำเภอนาโยงจัดโครงการมอบบ้านแสนสุข
นายอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองยวน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาโยง ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ผู้นำและชาวบ้านตำบลละมอ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ร่วมกันสละเงิน จำนวน 6 หมื่นบาท ในการก่อสร้างห้องนอนและห้องน้ำตามโครงการบ้านแสนสุขให้กับผู้สูงอายุ

ที่บ้านเลขที่ 4 หมู่ที่ 3 ตำบลละมอ  อำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง  นายประโยชน์  สมศักดิ์  นายอำเภอนาโยง  จังหวัดตรัง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ และอาสาสมัครสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลบ้านหนองยวน  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอนาโยง ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง  ผู้นำและชาวบ้าน หมู่ที่ 3 ได้มอบห้องนอนและห้องน้ำให้กับนางลัดดา  สวัสดิราษฎร์ อายุ 73 ปี ผู้สูงอายู ซึ่งป่วยเป็นโรคเบาหวาน โรคไต มีความลำบากในการเข้าห้องน้ำ ซึ่งทางหน่วยงานดังกล่าว ได้ร่วมกันสละเงินและระดมทุนจากชาวบ้าน มาช่วยเหลือโดยการก่อสร้างห้องนอนและห้องน้ำ ทั้งนี้บ้านของนางลัดดา เป็นบ้านไม้ยกใต้ถุนสูง ด้วยอายุที่มากขึ้นประกอบกับโรคภัย จึงทำให้การเดินไปเข้าห้องน้ำที่อยู่ห่างจากตัวบ้านค่อนข้างลำบาก ประกอบกับต้องขึ้นลงบันได ที่ผ่านมานั้นเกิดอาการวูบหกล้ม ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงช่วยกันนำส่งโรงพยาบาล เพื่อให้แพทย์ทำการรักษา ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจึงมีความต้องการที่จะช่วยโดยการสร้างห้องนอนและห้องน้ำ ด้านล่างใต้ถุนบ้าน และรวบรวมเงินได้ 6 หมื่น จึงนำมาซื้ออุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนช่างที่มาทำการก่อสร้างนั้นก็ได้ช่างในบริเวณดังกล่าวมาช่วยกันสร้างจนสำเร็จ สร้างความดีใจให้กับนางลัดดา เป็นอย่างมาก เนื่องจากไม่ต้องขึ้นลงบันไดอีกแล้ว  และมีความสะดวกสบายมากขึ้น ลดการเกิดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น  นอกจากนี้ยังได้มอบถุงยังชีพให้กับนางลัดดาอีกด้วย

ก่อนที่จะเดินทางมามอบโครงการบ้านแสนสุขนั้น  นายประโยชน์  สมศักดิ์   นายอำเภอนาโยง ได้ตรวจเยี่ยมการก่อสร้างบ้านให้กับประชาชนที่พิการและสูงอายุ จำนวน 1 หลัง งบประมาณ 1 แสนบาท  ซึ่งทางอำเภอนาโยงได้มีการสำรวจความเดือดร้อนของประชาชนและพบว่าในพื้นที่ หมู่ที่ 4 ตำบลละมอ อำเภอนาโยง  มีผู้พิการซึ่งเป็นผู้สูงอายุ  สภาพบ้านเรือนเกมือนขนำ จึงได้เข้าทำการช่วยเหลือโดยการสร้างบ้านให้ใหม่ มีห้องนอน ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้า  ขณะการก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ และจะทำพิธีมอบบ้านดังกล่าวให้ผู้พิการซึ่งสูงอายุต่อไป