ผู้ว่าฯ สุพรรณบุรี พร้อมคณะ ลงพื้นที่ แจงข้อเท็จจริง หลังมีผู้เสนอข่าวผ่านสื่อออนไลน์ อปท.ตัดงบพัฒนาแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร
นายนิมิต วันไชยธนวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง  พร้อมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่คณะวิจัยฯ  ที่แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร  อำเภอหนองหญ้าไซ หลังมีการนำเสนอข่าวขาดการสนับสนุนจากท้องถิ่น ทำให้ขาดการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อาทิ  การยกเลิก จ่ายค่าน้ำค่าไฟ /ไม่มีห้องน้ำ/ถนนไม่มีการพัฒนาและบำรุงรักษาอย่างเหมาะสม

โดยผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวถึงข้อเท็จจริงว่า ที่ผ่านมา อบต.ให้การสนับสนุนด้วยดีตลอดมา เพียงแต่ มีข้อจำกัดในการสนับสนุนงบประมาณ เนื่องจากผิดระเบียบการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งทำให้ สตง. มาตรวจสอบการใช้จ่าย ไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำ ค่าไฟ หรืออื่นๆ ว่าไม่ถูกต้องทั้งสิ้น ส่วนถนน ที่เสนอว่าไม่พัฒนาเป็นถนนส่วนบุคคล แต่ถนนที่เป็นของ อบต.เป็นถนนคลอกรีตที่เข้าถึงแหล่ง /ส่วนห้องน้ำสาธารณะเป็นแผนของจังหวัดในปี 2563 อยู่แล้ว ดังนั้น ตามที่สื่อออนไลน์เสนอว่า อบต.ไม่สนับสนุน จึงไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด  เป็นข้อมูลที่คาดเคลื่อน  ไม่ตรงกับความเป็นจริง เพียงแต่ อบต.ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ซึ่ง อบต.หนองราชวัตร ถือเป็นต้นแบบ ของความร่วมมือจอง ท้องถิ่นกับชุมชนในการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้ จนกระทั่ง เกิดแหล่งท่องเที่ยว ที่สำคัญของสุพรรณบุรีอึกแห่งหนึ่ง

นอกจากนี้ อบต.หนองราชวัตร ยังเป็น อบต.ขนาดเล็ก และมีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณ ต่างๆ  อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวเป็นการบริจาคที่ดินจากชาวบ้าน เพื่อเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ประวัติศาสตร์   จึงติดขัดในเรื่องของการของบประมาณต่างๆ แม้ทาง อบต.จะทำประชาคม เพื่อยกพื้นที่พร้อมทำหนังสือส่งมอบให้ศิลปากรดูแลแล้วก็ตามแต่ยังไม่สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ ขอย้ำว่า จังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้สมกับความตั้งใจของชาวบ้านที่ได้รวมพลังขับเคลื่อนให้แหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร เป็นมรดกของลูกหลานสืบไป