ตรัง โรงพยาบาลตรังจัดโครงการซาเล้งแบ่งปันความสุขช่วยประชาชน
โรงพยาบาลตรัง จัดกิจกรรม “ซาเล้งแบ่งปันความสุข” ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่…ปลอดภัยจาก covid-19 (New Normal)”

ที่โรงพยาบาลตรัง  แพทย์หญิงจิรวรรณ  อารยะพงษ์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรัง  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม “ซาเล้งแบ่งปันความสุข” ภายใต้ “ชีวิตวิถีใหม่…ปลอดภัยจาก covid-19 (New Normal)” ในเขตรับผิดชอบกลุ่มงานพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง ทั้งนี้นายแพทย์ไกรสร โตทับเที่ยง  รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ด้านบริหารปฐมภูมิ โรงพยาบาลตรัง กล่าวว่าด้วยสถานการณ์ โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา covid-19 ที่มีการผ่อนคลายลง แต่ทุกคน ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ยังคงต้องดูแล ป้องกัน เฝ้าระวัง ภายใต้การดำรงชีวิต วิถีชีวิตใหม่ปลอดภัยจาก covid-19 (New Normal) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ชุมชนเกิดความตระหนักในการดูแล ป้องกัน เฝ้าระวังตนเอง ครอบครัว เรื่องไข้หวัด และโรคไวรัสโคโรนา (covid-19) โดยการให้ความรู้ การแจกแผ่นพับ สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ด้อยโอกาส กลุ่มเปราะบางในชุมชน โดยการตรวจสุขภาพ มอบ/รับเพื่อแบ่งปันความสุขซึ่งกันและกัน โดยการมอบเป็นสิ่งของที่จำเป็น เช่นหน้ากากอนามัย เจลล้างมือ ข้าวสาร น้ำมันพืช ซึ่งการจัดกิจกรรมนี้ จะจัดขึ้น 2 ครั้งคือ ในวันนี้ 30 มิถุนายน 2563 จำนวน 5 ชุมชน และในเดือนกรกฎาคม 2563 อีก 6 ชุมชน  นอกจากนี้ยังได้มอบผลิตภัณฑ์ เจลล้างมือให้กับเรือนจำจังหวัดตรัง เพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่  ผู้ต้องขังและญาติที่เดินทางมาเยี่ยมผู้ต้องขังได้ใช้ทำความสะอาดอีกด้วย

ในส่วนของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากอาสาสมัครสาธารณสุข กลุ่มงานการพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลตรัง ภาคีเครือข่ายสุขภาพ เช่น เทศบาลนครตรัง สรรพสามิตจังหวัดตรัง กลุ่มคิดการดี  เรือนจำจังหวัดตรัง  ตำรวจจราจรสถานีตำรวจภูธรเมืองตรัง และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตรัง ซึ่งการขี่รถซาเล้งแบ่งปันความสุขนั้นจะนำสิ่งของไปแจกให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ ในขณะที่ชุมชนที่ได้รับสิ่งของก็มีน้ำใจ มอบสิ่งของส่งต่อให้ชุมชนอื่นๆอีกด้วย ถือว่าเป็นการแบ่งปันน้ำใจซึ่งกันและกัน  สิ่งของที่มอบนั้นจะเป็นพืชผัก ไข่ไก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง บางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนจากนายนิพันธ์  ศิริธร  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เขต 1 พรรคพลังประชารัฐ รวมไปถึงผู้มีจิตศรัทธาที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนนำสิ่งของมามอบให้เช่นกัน