ตรัง ทหารฉีดพ่นสารเคมีก่อนเปิดเทอม
กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง  ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจน   เปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อบริเวณโรงอาหารของโรงเรียน  เพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในขณะที่โรงเรียนได้เตรียมความพร้อมในการเปิดเทอมแล้ว

พ.อ.เฉลิมพล   เทโหปการ  ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 ค่ายพระยารัษฎานุประดิษฐ์  สั่งการให้ ร.อ.นิพล   สุขศรีราช  นายทหารฝ่ายกิจการพลเรือน  นำชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน( ขุนอาสา 411 ) กองพันทหารราบที่ 4 กรมทหารราบที่ 15 และจิตอาสา ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจน   เปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อที่โรงเรียนห้วยยอด อำเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง   ทั้งนี้ได้ฉีดพ่นสารเคมีไฮโดรเจน   เปอร์ออกไซด์ ฆ่าเชื้อภายในโรงอาหารและหอประชุม  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19  และเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคณะครูนักเรียน ก่อนที่จะเปิดการเรียนการสอน

ทางด้านนายสมปอง  ห่วงจริง  ผู้อำนวยการโรงเรียนห้วยยอด  กล่าวว่าทางโรงเรียนได้มีการวางแผนการเรียนการสอน ในการเว้นระยะห่าง สลับวันคู่วันคี่ ห้องเรียน 1 ห้องจะมีนักเรียนไม่เกิน 20 คน มีการตรวจวัดอุณหภูมิ นักเรียนก่อนเข้าเรียน เตรียมเจลล้างมือทุกห้อง  ส่วนกิจกรรมการแบ่งกลุ่มนั้นจะลดจำนวนนักเรียนในกลุ่มลง เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ถึงแม้ว่าการจัดการเรียนการสอนจะลำบากไปบ้าง แต่ก็สามารถปฏิบัติได้  มั่นใจว่าจะเปิดการเรียนการสอนได้อย่างแน่นอน