กรมประชาสัมพันธ์ นำร่อง พัฒนาศักยภาพช่างเทคนิคผู้ควบคุมการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ที่สุพรรณบุรี
วันนี้(10 ก.ค.63 ที่ สวท.สุพรรณบุรี สถานที่ตั้งสถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล จังหวัดสุพรรณบุรี นายรหัท​ อุดมเวศย์​ ผู้อำนวยการส่วนวิชาการวิศวกรรม​ สำนักส่งเสริมและพัฒนางานเทคนิค​ นำผู้เข้าฝึกอบรม​ช่างเทคนิคผู้ควบคุมการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล เพื่อรองรับการเรียกคืนคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ หลักสูตร “การฝึกอบรมช่างเทคนิคผู้ควบคุมการปรับเปลี่ยนความถี่เครื่องส่ง/CH Combiner สถานีเครื่องส่งโทรทัศน์ระบบดิจิทัล”

พร้อมกล่าวว่า สาเหตุที่เลือกพื้นที่ นำร่อง ที่ จ.สุพรรณบุรี เนื่องจากเป็นสถานีของกรมประชาสัมพันธ์ และความพร้อมทั้งการเดินทาง ตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับการพัฒนาความรู้ ทักษะ และสมรรถนะให้กับบุคลากรผู้ควบคุมการปรับเปลี่ยนอุปกรณ์และการปรับจูนความถี่ในการปรับปรุงโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัล ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ อย่างเต็มศักยภาพ โดยในห้วงที่ผ่านมา อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ มีนโยบายการพัฒนาบุคลลากรด้านเทคนิคมาอย่างต่อเนื่อง มั่นใจได้ว่าประชาชนจะได้รับประโยชน์ ในการรับชมภาพและเสียงที่มีความคมชัด และมีประสิทธิภาพสูงสุด

ขณะเดียวกัน ช่างเทคนิคต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่า ในปัจจุบันการทำงานด้านเทคนิคมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอันมาก ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้เป็นประโยชน์ในการทำงานทั้งต่อตนเองและการถ่ายทอดความรู้แก่เพื่อนร่วมงาน  ที่สำคัญในฐานะที่เป็นกรมประชาสัมพันธ์ เราพร้อมทำต่อไป เพื่อพัฒนางานในมีคุณภาพและมีประโยชน์มากที่ เพื่อพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ

ทั้งนี้ มีช่างเทคนิคจากทั่วประเทศ เข้ารับการอบรม จำนวน 50 คน