ฉะเชิงเทรา พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานถวายวัดวีระโชติธรรมาราม ในเทศกาลเข้าพรรษา
เมื่อวันที่9กรกฎาคม2563 ที่ วัดวีระโชติธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

นางศรีนวล  ลัภกิตโร  รองอธิบดีกรมศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประธาน อนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและนางสาวประภัสสร คุ้มสุวรรณ์ ที่ปรึกษาอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย   กรรมการผู้จัดการ บริษัท ที่นอน เดอะวินเนอร์2003จำกัด  บริษัท ออเร้นจ์ แมทเทรส จำกัด ที่นอนSleep peels  เป็นผู้ถวายเทียนพรรษาและพัดรองที่ระลึก ซึ่งมี พระภาวนาประชานุกูล เจ้าอาวาสวัดวีระโชติธรรมาราม อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นองค์ประธานฝ่ายสงฆ์

ตามที่ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  ได้พระราชทานเทียนจำนำพรรษา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ตามพระอารามต่างๆในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี พ.ศ.2563 โดยได้เสด็จทรงพระสุหร่ายและทรงเจิมต้นเทียนพรรษาพระราชทาน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ที่ผ่านมาแล้วนั้น ในการนี้ คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จึงได้อัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน ดังกล่าว  มาถวายเป็นพุทธะบูชาพร้อมพัดรองที่ระลึก  เพื่อความเป็นสิริมงคลและสำนึกในพระมหากรุณา สืบไป