โรงเรียนนายร้อยตำรวจจัดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้าย  วันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม

เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ที่ ศูนย์เรียนรู้จิตอาสาเศรษฐกิจพ อ่านต่อ >>

นครปฐม (สีสัน)นายกเล็กจัดชกมวยหน้าศพ 13 คู่ให้ยาย

นครปฐม (สีสัน)นายกเล็กจัดชกมวยหน้าศพ 13 คู่ให้ยาย เมื่อคืนวั อ่านต่อ >>

วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพ ถวายภัตตาหาร-น้ำปานะพระภิกษุสามเณร ผู้อบรมบาลี ‘ก่อนสอบสนามหลวง ปี 62’

วัดโมลีโลกยาราม ขอเชิญจองเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหาร-น้ำปานะพระภ อ่านต่อ >>

วัดไร่ขิงพระรามหลวงจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกบาตรน้ำมนต์”รุ่นเพชรมงคล”

วัดไร่ขิงพระรามหลวงจัดพิธีมหาพุทธาภิเษกบาตรน้ำมนต์”รุ่นเพชรม อ่านต่อ >>

 โรงพยาบาลสามพรานจรับมอบเตียงไฟฟ้าผู้ป่วยวิกฤต(ICU).

โรงพยาบาลสามพรานจรับมอบเตียงไฟฟ้าผู้ป่วยวิกฤต(ICU).  เมื่อวั อ่านต่อ >>

รักษาราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสามพราน(วัดไร่ขิง)และมอบนโยบาย

รักษาราชการผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส อ่านต่อ >>

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจัดการประชุมพระสังฆาธิการ.

คณะสงฆ์จังหวัดนครปฐมจัดการประชุมพระสังฆาธิการ.  เมื่อวันที่ อ่านต่อ >>

มทร.รัตนโกสินทร์จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ 13 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ

มทร.รัตนโกสินทร์จัดการแข่งขันภาษาญี่ปุ่นเพชรยอดมงกุฎครั้งที่ อ่านต่อ >>

สมเด็จพระพุฒาจารย์เปิดโครงการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์“หมู่บ้านรักษาศีล5”ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมพระเทพศาสนาภิบาล วัดไร อ่านต่อ >>

พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือและบริษัท สุภาภา อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด.

เมื่อวันที่25 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรมเพนนินซูล่า ถนนเจริญนคร เ อ่านต่อ >>