ตรัง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม
รองผู้ว่าฯ ตรัง ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม

ที่โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.เมืองตรัง  นายไพบูลย์ โอมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ตรังสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 1/2563  แผนงานและกลไกการขับเคลื่อนโครงการตรัง ยั่งยืนฯ เพื่อบรรลุ 4 เป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกอบด้วย ตรังเมืองปลอดโฟมบรรจุอาหารที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งภายใน 1 ปี ลดขยะพลาสติก ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ทดแทน จัดการขยะแบบแยกแยะเพื่อนำกลับไปใช้ใหม่ และระบบการจัดการขยะที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กิจกรรมการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมประเภทโรงแรม (Green Hotel) กิจกรรมรีไซเคิล กล่องเครื่องดื่ม ยู เอช ที จังหวัดตรัง กิจกรรมการจัดการขยะทะเล

การจัดการขยะทะเล ที่เกิดจากกิจกรรมในทะเลและชายฝั่ง ซึ่งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7 ร่วมกับมูลนิธิอันดามัน ได้ทำการศึกษาปัญหา และจัดทำมาตรการลดปัญหาขยะทะเลที่เกิดจากกิจกรรมในทะเลและชายฝั่ง ประกอบกับกิจกรรมรณรงค์ขยะทะเลร่วมกับชุมชนชายฝั่ง ชมรมชาวประมงพื้นบ้านจังหวัดตรัง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไห เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะเภตรา และสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง ซึ่งมีผลการศึกษาและข้อเสนอ