ตรัง เจ้าท่าตรังรณรงค์สวมเสื้อชูชีพก่อนออกท่องเที่ยวทางทะเล

ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังร่วมรณรงค์ด้านความปลอดภัยทางน้ำพร้อมเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวในจังหวัดตรังช่วงวันหยุดยาว และเน้นย้ำทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว หากไม่สวมเสื้อชูชีพเรือก็ไม่สามารถออกจากท่าเรือได้

ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง  นายลือชัย  เจริญทรัพย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง รับมอบเสื้อชูชีพ พร้อมเป็นพรีเซ็นเตอร์ รณรงค์ความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำ ร่วมกับ นายพิเชฐ สุดเดือน ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง และสาธิตการสวมเสื้อชูชีพที่ถูกต้อง ตามแนวทาง “เที่ยวทะเลให้ปลอดภัยต้องสวมใส่เสื้อชูชีพทุกครั้ง” โดยทางจังหวัดตรังจะมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการรักษาความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำให้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากจังหวัดตรังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงทางด้านทะเล ดังนั้นความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและประชาชนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมาก

ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง กล่าวว่า จังหวัดตรัง มีแผนยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยว เนื่องจากมีชายหาดที่ยาวประมาณ 119 กิโลเมตร ที่ยังคงเป็นธรรมชาติ และยังคงสวยงามเป็นอย่างมาก เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติทางทะเล  และประการสำคัญนั้นความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดตรังนั้นมีความปลอดภัย 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบเหตุได้ทันที เนื่องจากมีการร่วมมือกับทุกภาคส่วน บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้นักท่องเที่ยวมั่นใจด้านความปลอดภัยและเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรังเพิ่มมากขึ้น  สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น  ในช่วงของวันหยุดยาว จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวตามแนวทางการดำเนินชีวิตวิถีใหม่ หรือ new normal โดยเฉพาะความปลอดภัยในสถานที่ท่องเที่ยวที่มีแหล่งน้ำ ซึ่งในช่วงวันหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยว ขอให้มั่นใจในมาตรการรักษาความปลอดภัยและร่วมสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวตรัง อาทิ อาหารการกิน และธรรมชาติที่สวยงาม  ทางด้านสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาตรัง ได้จัดทำป้ายไวนิล ประชาสัมพันธ์ติดในสถานที่สำคัญ เช่น ท่าอากาศยานตรัง ท่าเรือ ขนส่งผู้โดยสาร และใช้ 3 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาอังกฤษ  ภาษาจีน เพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามที่กำหนด การลงเรือทุกครั้ง ทุกคนต้องสวมเสื้อชูชีพ หากไม่สวมเสื้อชูชีพ เจ้าหน้าที่ก็จะไม่ให้เรือออกจากท่าโดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดตรัง